Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 4:9-10

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

-- 1 Johannes 4:9-10

10 reacties op de tekst van zaterdag 11 juli 2009 – 1 Johannes 4:9-10

Voor mij zijn alle profeten ‘Zonen van God’ in die zin dat ze het Woord van God (de Ethische leefregels) verkondigen en na (willen) leven. Volgens mij hebben de latere Christenen ‘Zoon van God’ te letterlijk gelezen, terwijl de beeldende betekenis, eigen voor die tijd, volstond om de boodschap te begrijpen en na te volgen.

Zonen van God zijn in de bijbel profeten die Gods woord uitdragen en leven. Jezus was voor de Christenen de belangrijkste, terwijl de vroegere profeten eveneens Gods zonen kunnen worden genoemd, daar zij Het Woord uitdroegen. (lees O.T.)

Maarten | 11 juli 2009 | 01:28 | b6a457

maarten, ik heb een paar keer je reacties gelezen op deze site en ik wil je één ding vragen; waarom geef je een reactie als je eigenlijk aangeeft dat het niet klopt wat er staat.. wat is je doel daarmee? begrijp me goed, het is geen verwijt ofzow.. ik ben gewoon benieuwd naar je motivatie om telkens een tekst zo te draaien dat hij niet meer klopt.. wat is je doel??

groetjes!
Hanneke

Hanneke | 11 juli 2009 | 23:08 | 4752c3

dit is volstrekt niet in overeenstemming met het woord van god. jezus noemde zichzelf als enige de zoon van god, alle profeten die hem voorgingen noemden zichzelf niet zo maar spraken over hem die komen zou, verwezen naar hem, naar de christus. nergens in de bijbel kom je de uitdrukking “Zonen van God” tegen. Jouw meneing is de zoveelste dwaalleer.

marcel | 12 juli 2009 | 15:01 | c59544

Goed gezegd, hanneke, hij wordt uiteraard gebruikt door het andere kamp….

marcel | 16 juli 2009 | 19:55 | c59544

IEDEREEN!

Ik heb ook al redelijk wat reacties van maarten gelezen en ook de reacties daarop. Allen gaan tegen hem in, maar zelf lijkt hij niet tot inkeer te komen, hoe we het ook proberen.

Daarom doe ik bij deze een oproep: Alsjeblieft, iedereen die dit leest en gelovig is, bid voor Maarten, dat God hem laat zien wat LIEFDE is, dat hij de werkelijke GOD mag leren kennen en de wijsheid van God mag krijgen, niet van zichzelf.

Als je oplet zegt hij namelijk ook continue: IK vind, IK interpreteer, ect. Hij krijgt het niet van God, maar verzint het zelf, dat is geen wijsheid, dat is een mens zonder God.

Alsjeblieft: BID!

Ik wens Maarten namelijk echt toe dat hij de geweldige liefde van God mag leren kennen en ik weet zeker dat ook God hem meer dan graag verwelkomt.

liefs Roos

Rozemarijn | 17 juli 2009 | 09:41 | 28ad08

Rozemarijn, ik vind het lief van je dat je iedereen oproept voor me te bidden. En ik apprecieer dat je de liefde belangrijk vind. Want of die nu van God is of tussen de mensen is, dat is het schoonste het belangrijkste in het leven. Merci.
Enne, mijn teksten niet te au sérieux nemen. Gewoon een alternatieve kijk op geloven;) Bedankt voor je wens.

Maarten | 18 juli 2009 | 01:22 | 93cea2

Maarten,

Wat ik – en naar ik aanneem ook de anderen – aan jou schrijven is juist vanuit de liefde, vanuit ons verlangen dat jij hetzelfde zult mogen ervaren als wij.
Maar één ding moet me n.a.v. jouw laatste reactie wel van het hart: een alternatieve kijk op geloven is een keuze voor het alternatief van de hemel. En die plek in de hel gunnen we jou nu juist niet.

Daarom wil ik Рmet Roos Рjou opdragen in mijn gebed. Ik hoop dat je Gods Liefde zult accepteren. D.w.z. dat je dus de kruisdood van Jezus Christus (God Zelf die mens geworden is) als offer voor jouw zonden zult aanvaarden, omdat Hij na Zijn sterven de dood ook werkelijk heeft overwonnen. Hij heeft de prijs voor jou betaald; waarom zou je dan pers̩ op eigen kracht het doel van je leven willen bereiken?
(Voor de volledigheid: Gods Liefde heeft in deze zin geheel niets met erotiek te maken.)

Hans | 19 juli 2009 | 21:06 | cac8ac

Hoi Hans, jij zegt: God zelf die mens geworden is.
God stuurde zijn zoon Jesus, God de Vader heeft NOOIt iemand gezien,
Dus wel even bij de les blieven.
Groet Gene…

gene | 23 juli 2009 | 22:00 | fe3fba

Hallo Gene,

Ik geloof in de drie-enige God.
God de Vader is inderdaad niet door de mens te zien / gezien.
God de Zoon – Jezus Christus – heeft ons de Vader doen kennen.
God de Heilige Geest – de werkzame kracht van God op aarde anno 2009 – geeft ons de kracht en de wijsheid en kennis.

Dat is de God van de Bijbel!
Moge Hij jou zegenen,

Hans

Hsns | 24 juli 2009 | 19:18 | 72afc9

Hoi Hans,
Ik geloof in de Vader en de Zoon.
Niet in de drieëenheid.
Maakt verder ook niet zoveel uit.
Het gaat om het geloof.
Bedankt in ieder geval voor je antwoord.
Jullie ook allemaal een knipoog vanuit de hemel.
Groet Gene

gene | 9 augustus 2009 | 20:21 | fe3fba

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.