Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 68:35-36

Erken Gods macht: zijn majesteit heerst over Israel, zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israel, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!

-- Psalm 68:35-36

Dit soort opmerkingen over Israel en al wat zich daar in en om afspeelt vormen de ENIGE toepasselijke en altijd ware berichtgeving. Wie het heeft over Israel kan nimmer beter doen dan het Woord citeren van Hem die Israel aan de wereld voorstelt in Zijn Boek.

Wiesje de Lange | 13 september 2009 | 10:10 | 6826da

Amen, Wiesje.
Gods volk verdient het niet dat christenen – of wie dan ook – zich zo extreem tegen hen verzetten. Al is dat wat voor de eindtijd op Gods programma staat. laten we bidden voor Gods volk, dat zij Gods Weg vinden en daarop blijven. God is en blijft immers de God van Abraham, Isaak en Jakob (=Israel).

Hans | 14 september 2009 | 08:09 | 6ff63d

Reacties gesloten