Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 12:2-3

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

-- Hebreeen 12:2-3

2 reacties op de tekst van vrijdag 09 oktober 2009 – Hebreeen 12:2-3

Soms moeten mensen ook anno 2009 keuzes maken tussen rechtvaardigheid en volgzaamheid. Er spelen veel ethische kwesties in de economische wereld. Hoe gaat het management, hoe gaan werkgevers om met de omgevingsfactoren…?!

Wanneer aardse leiders stug volharden in een aanvallende houding en zich daarbij noch aan de (nationale) wet houden, noch de waarde van de mensen in hun omgeving op waarde schatten, noch zich iets aantrekken van het kruis van Golgotha, dan moeten wij, christenen, onze blik blijven richten op Jezus.
Jezus liet Zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Zo moeten wij denk ik ook volharden in ons streven naar naleving van de (nationale) wet op grond van ons geloof, gecombineerd met het zien van de positie van de mens in het productieapparaat.
Moge God ons helpen om wijs te handelen in de situaties / keuzes van het leven…

Hans | 9 oktober 2009 | 08:09 | 6ff63d

Dit heeft mij altijd bemoedigd. Als ik het zwaar heb, mensen weer onbetrouwbaar blijken te zijn, pijn doen of gewoon tegen je zijn dan hou ik mijn ogen op Jezus zoals mijn oma zegt en dat bemoedigd mij. Wetende dat Hij alles voor mij heeft gedragen en moeten doorstaan. En dat allemaal om niet de moed te verliezen en op te geven. Ik bid ook vaak om moed want dat hebben we wel steeds vaker nodig. Het wordt zwaarder om voor Jezus op te komen, ook tussen christenen.

Lily | 9 oktober 2009 | 19:06 | 26432f

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.