Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 14:15-17a

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.

-- Johannes 14:15-17a

God vraagt van de christen niet alleen bekering, maar ook heiliging. Gods wil doen is meer dan nalaten Gods wil niet te doen.
Maar dat kan de mens niet in eigen kracht, noch door geweld. Nee, daarvoor is Gods Geest nodig. Wie gedoopt is met de Heilige Geest – de Geest van de Waarheid, de Trooster – beschikt over de volheid van de gaven van de Geest, zoals Paulus ze her en der (o.a. in Galaten 5) beschrijft.
Wat zou het mooi zijn om voluit op Gods manier te leven…! Als het aan God ligt, is het mogelijk! Hij belooft het ons immers.

Hans | 12 november 2009 | 09:03 | 6ff63d

Reacties gesloten