Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Joel 3:5 (2:32)

Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

-- Joel 3:5 (2:32)

ik snap niet hoe die nbg en nog een vertaling iets heel anders zeggen?dan de wv95 en nieuwe vertaling?

en dan deze text :het heeft iets dubbels;de ene kant zegt het dt je gered ordt door Heemaan te roepen en aan de anderekant is het wie HIj roept wordt geredt.
kan u me dit verklarenhoe het zit?

konijntje | 21 december 2009 | 16:25 | 105495

Misschien is het niet zo dubbels als je denkt:
God roept je door Zijn Woord.
Als jij Zijn Woord leest en om redding vraagt, geeft Hij die.

Tannie en Jaap | 21 december 2009 | 18:40 | 58b612

Je leest gods woord, je bent met god bezig,
god heeft jou dus ook geroepen!

god bless you all!!

roemla | 21 december 2009 | 21:24 | 8d7060

De nummering is gewoon anders in de NBG en Statenvertaling. Daar staat dezelfde tekst dus op een andere plek (in hoofdstuk 2).

Hester | 22 december 2009 | 13:41 | cc196b

Reacties gesloten