Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jozua 1:7

En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.

-- Jozua 1:7

2 reacties op de tekst van dinsdag 09 maart 2010 – Jozua 1:7

L.S.
U heeft geen idee wat deze tekst voor mij betekende.
De uitspraak “God slaapt niet” is in deze wederom een WAARHEID; geen geloof.
Vlak voor dat ik tot mijn dagelijks ritueel (het hardop lezen van de tekst van dagelijkswoord.nl) overging, had ik zowat een slaande ruzie op het werk.
Het ergste vond ik nog het verraad dat ik ervaarde tijdens die ruzie. Het vertrouwen dat je stelt in mensen, zij het vrienden, kennissen, superieuren, collega’s, kan in een keer worden vertrapt, weg geveegd, worden vernietigd.
De woede en frustratie die daaruit voortkomt, is als het ware duivels gevoed.
Nu ben ik al van geboorte af christen. Ik mag zeggen dat ik een rotsvast geloof en vertrouwen heb in God, de Almachtige.
Maar des ondanks moest ik na de ruzie letterlijk tot mijzelf zeggen: BLIJF RUSTIG. Moest ik het van anderen horen die zeiden, blijf geloven, en vertrouwen, en laat je christen zijn NU naar buiten / voren komen en de overhand nemen. Niet voorniemendal ben jij wekelijks in de kerk en zo actief in het kerkenwerk. Want voorwaar uit woede (en onmacht) kon ik die man, mijn manager, wel wat aandoen (ik schreef niet voorniemendal: duivels gevoed).

Goed, na een half uur of langer van ruzie en enigszins gekalmeerd, ging ik toch maar mijn dagelijkswoord lezen. Perslot van rekening is het een dagelijks ritueel, waar ik toch wel naar uitkijk.
Lezer, ik weet niet als u snapt wat mij bekroop bij het lezen van de tekst van die dag (9/03):
“En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin Mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen” Jozua 1:7

Ik voelde mij op dat moment zo klein, zo vuil, zo beschaamd door mijn eigen woede, door mijn eigen onmacht, door mijn eigen gedachten, dat het enige dat ik kon doen, was danken, dat de Here mij weer even wakker schudde en ten tweede vragen om vergeving. Vergeving voor de zonden die ik begaan was, zij het alleen in gedachten.
Het mooiste van de tekst vond ik nog het feit dat de Here ons zegt, tegen MIJ ZEGT, het is moeilijk om christen te zijn in deze wereld, maar hou vol, en wijk niet af van die tien geboden, want die zijn de belangrijkste. Die zijn Mijn WET! En, als je dat doet, dan gaat alles goed komen.
Ik voelde mij op dat moment kleiner dan de kleinsten der aarde. Ik voelde mij niet waardig God aan te spreken, te danken, lof te zingen, lief te hebben vanwege mijn verfoeilijke gedachten. Deze afgrijselijke ruzie.
Ook vond ik het zo mooi dat ik las: “Mijn dienaar Mozes” Ik voelde mij niet waardig om de schoenveters van zijn (Mozes’) schoenen vast te maken. Ik dacht, wat zou het mooi zijn als God mij zou zien als de dienaar van Zijn dienaar Mozes.
TOT die zondag, toen ik in de dienst, tijdens de preek toen de dominee mij eraan herinnerde dat wij geen kennissen zijn van God, geen vrienden, geen dienaren, geen geliefden, maar KINDEREN. Wij zijn Kinderen Gods. Wij mogen Hem geen meester, vriend of kennis noemen maar VADER. Door Zijn zoon Jezus Christus, mogen wij, arme zielen, Vader zeggen tegen God.
Lieve lezers, u snapt dat ik binnen een week de liefde Gods ervaarde. Regelmatig zingen wij in de kerk, Liefde Gods oneindig groot, ver boven ons verstand. U snapt dat ik het daar helemaal mee eens ben.
Ik ben slechts een jonge schaap van 31 jaar. Veel heb ik niet, een simpel baantje, een dakje boven mijn hoofd. Gezin of vriendin heb ik niet.
Doch, ik voel mij rijker dan de rijksten der aarde, want ik heb iets dat NIEMAND mij kan afnemen, ik heb: DE LIEDE GODS.

Ik dank u, zij die dit mogelijk maken, dat ik dit heb mogen ervaren.
God zegene u allen.

Br. uit Suriname | 26 maart 2010 | 17:42 | 70f432

Een mooi getuigenis van wat God in mensenlevens kan doen, broeder. Zo zie je maar weer dat God door elk ogenschijnlijk kleiner of groter aspect van het leven heen kan werken.
Zelf heb ik ook wel mogen ervaren dat God me wijsheid en inzicht geeft door Zijn Woord heen. Daar ben ik Hem dankbaar voor, want wat zou ik zonder Hem moeten?

Laat je door God gebruiken – ook in de toekomst – en Hij zal voor je zorgen. Jezus zegt immers: “Zoek eerst Mijn Koninkrijk en … zal je gegeven worden”.

God zegen!
Hans

Hans | 29 maart 2010 | 08:13 | 4d7c2d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.