Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

-- Romeinen 8:18

Wat een heerlijke wetenschap!
De zekerheid dat ons leed hier op aarde maar tijdelijk is en dat we straks in de hemel voor altijd bij God mogen zijn op een plaats waar geen tranen en geen rouw meer zijn… Dat is een fantastisch vooruitzicht voor de christen, voor hen die Gods kinderen zijn.
Maar ̩̩n ding moeten we hierbij wel beseffen. Het is absoluut noodzaak om werkelijk een kind van God te zijn. En hoe word je dat? Door een openlijke keuze om Рnet als de christenen in Rome destijds Рte geloven in God en in het offer dat Hij voor ons aan het kruis heeft gebracht. Of om het in een woord samen te vatten: door bekering.
Ik bid dat deze tekst op elke lezer van toepassing zal zijn of worden…

Hans | 26 maart 2010 | 08:49 | 4d7c2d

Onze aardse tent zal afgebroken worden en we zullen een perfect lichaam krijgen in de hemel. En ons leven is als een ademtocht, voor we het weten is het over en staan we voor Gods troon. Als we zorgen dat we gered blijven of Jezus aannemen als Heer en Verlosser en vergeving vragen van zonde, wacht ons het mooiste wat God de mensheid te bieden heeft. Eeuwig leven in de hemel in de nabijheid van God en de engelen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Laten we daar naaruit kijken in vreugde en dankbaarheid.

Het is bijna Pasen, dus een mooie gelegenheid om eens een Bijbelgetrouwe kerk te bezoeken om God te danken en te eren voor het feit dat Hij Zijn Zoon voor ons uit de dood liet opstaan, zodat wij mogen leven…

Rachel | 26 maart 2010 | 14:07 | 7c9317

@hans

Je doet een gedurfde uitspraak Hans.. Toevallig heb ik van de week de geschiedschrijving van de 1e christenen in Rome zitten lezen. De executies van Paulus en Petrus en wat er met hun leerlingen gebeurde zoals bijvoorbeeld ignatius en Polycarpus.

Deze mannen Gods werd het hoofd afgehakt, gekruisigd , verbrand en wat al niet meer alleen om het feit dat ze Christen waren en zij ondergingen hun executies met het lofprijzen van de Heer, dit is waarachtig geloof.

Moge de genade Gods op ons rusten en de vrede van de Zoon met ons zijn.

eddie | 26 april 2010 | 22:22 | 2e7736

Reacties gesloten