Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jakobus 4:7

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

-- Jakobus 4:7

Mijn ervaring is dat het verzet tegen het kwaad het beste lukt wanneer je doordrongen bent van het besef hoe kostbaar de gave is die de Heer ons om Jezus’ wil geschonken heeft en ook, dat ‘een beetje zondigen’ niet bestaat. Je kunt toch immers ook niet een beetje doodgaan of een beetje zwanger worden? En zoek de kracht voor het verzet vooral niet in jezelf. Juist dan merk je namelijk dat je het op eigen kracht beslist niet redden gaat. Wie daarentegen zijn toevlucht zoekt bij de Heer, zich aan Hem onderwerpt, vindt kracht om verzet te bieden, en dat niet uit een soort eigen vroomheid, maar zoals met al het goede, uit Genade alleen.

Aart | 6 mei 2010 | 17:47 | 300830

Helemaal mee eens, Aart. Ik vind het heel goed dat je het zo duidelijk omschrijft. Je bent tegelijkertijd bemoedigend en vermanend voor mensen. Je bent op deze manier een zegen voor heel veel mensen.

Ik hoop dat veel mensen iets doen met de woorden die jij schrijft en God zoeken in hun leven om samen met Hem de strijd tegen zonde en ongerechtigheid aan te gaan. Want inderdaad, op eigen kracht komen we er niet. Alleen door de genade van Jezus Die Zijn kostbare bloed gaf, kunnen we gered worden en vrijblijven van wat voor zonde dan ook.

Rachel | 6 mei 2010 | 19:56 | fe008e

Reacties gesloten