Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

-- Romeinen 6:23

Deze woorden doen mij denken aan de woorden van Mozes, zoals te vinden in Deuteronomium 30:15: “Kies dan het leven”. Het is letterlijk een kwestie van leven of dood die dwingt tot een keuze. Zo scherp ligt die grens.
Er zijn situaties in het leven denkbaar waarin bepaald meer nuances bestaan tussen zwart en wit, maar als het op de keuze van het leven met of zonder de Heer aankomt, is er niet zoiets als van alles een beetje.
Vanuit mezelf redenerend, vermoed ik dat wij enerzijds op sommige momenten niet altijd zo afwijzend staan tegenover de zonde als de Heer van ons verlangt (en waar wij ook om Jezus’ wil – dus niet uit onszelf – toe in staat zijn), terwijl wij anderzijds het eeuwige leven niet willen missen. Die incidentele halfhartigheid is misschien wel de lauwheid waarover in Openbaringen 3 wordt gesproken.
De gevolgen ervan worden ons in de tekst van vandaag duidelijk en ondubbelzinnig voorgehouden. Leven of dood, wat mag het zijn?

Aart | 8 mei 2010 | 10:52 | 300830

Reacties gesloten