Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

-- Romeinen 6:23

Eén reactie op de tekst van zaterdag 08 mei 2010 – Romeinen 6:23

Deze woorden doen mij denken aan de woorden van Mozes, zoals te vinden in Deuteronomium 30:15: “Kies dan het leven”. Het is letterlijk een kwestie van leven of dood die dwingt tot een keuze. Zo scherp ligt die grens.
Er zijn situaties in het leven denkbaar waarin bepaald meer nuances bestaan tussen zwart en wit, maar als het op de keuze van het leven met of zonder de Heer aankomt, is er niet zoiets als van alles een beetje.
Vanuit mezelf redenerend, vermoed ik dat wij enerzijds op sommige momenten niet altijd zo afwijzend staan tegenover de zonde als de Heer van ons verlangt (en waar wij ook om Jezus’ wil – dus niet uit onszelf – toe in staat zijn), terwijl wij anderzijds het eeuwige leven niet willen missen. Die incidentele halfhartigheid is misschien wel de lauwheid waarover in Openbaringen 3 wordt gesproken.
De gevolgen ervan worden ons in de tekst van vandaag duidelijk en ondubbelzinnig voorgehouden. Leven of dood, wat mag het zijn?

Aart | 8 mei 2010 | 10:52 | 300830

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.