Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 121:1-2

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

-- Psalmen 121:1-2

Eén reactie op de tekst van donderdag 10 juni 2010 – Psalmen 121:1-2

Ik heb dit zo vaak ervaren in mijn leven dat ik er wel een boek over zou kunnen schrijven en dan heb ik het alleen nog maar over mijn eigen leven. Ook in de levens van mensen om mij heen, heb ik dit vaak gezien.
God is de Enige die echte en diepe troost kan brengen. Mensen zoeken het op allerlei manieren, zoals therapiën of pillen en gaan daar soms jarenlang mee door, soms ook zonder echt en diepgaand resultaat. Anderen ze verdringen het door zich te storten in de zonde van verdovende middelen. Als we échte rust en vrede willen vinden, moeten we naar de Bron van Levend Water, Jezus Christus. Hij was zonder zonde, maar weet beter dan wie dan ook wat het is om door pijn en moeite te gaan, bespot te worden, zwaar mishandeld te worden door de striemen die Hij kreeg en vervolgens aan het kruis genageld te worden en de zonden van de mensheid op Zich te moeten nemen. Laten we naar Hem toe gaan met alles waar we doorheen gaan. Hij zal verlossing brengen van welke situatie dan ook.

Op mijn getuigenis.nl kunt u vele krachtige wonderen lezen die Hij gedaan heeft in mensenlevens.

Rachel | 11 juni 2010 | 10:34 | 73bd3c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.