Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Klaagliederen 3:22-23

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

-- Klaagliederen 3:22-23

Het feit dat wij nog leven is inderdaad door de genade van God. Mensen sterven vaak op zeer jonge leeftijd. Laten wij dankbaar zijn voor elke dag die we krijgen en Hem dienen met ons leven. Elke dag dat we op aarde zijn, kunnen we proberen te getuigen van ons geloof en ons medemens tot zegen zijn. Wat we voor onze naasten doen, doen we immers voor Jezus.

Laten wij dus in heel ons doen en laten volgelingen zijn van Hem die zonder zonde was, maar voor onze zonden en ongerechtigheden gestorven is aan een verschrikkelijk kruis.

Vertel aan iedereen, of ze het nou willen horen of niet, dat er een God in de hemel is die van hen houdt en hun ziel wil redden. Wij kunnen immers alleen naar de hemel als we ons bekeren van onze zonden en ongerechtigheden en Jezus Christus aannemen als onze Heer en Verlosser.

Kijk ook eens op http://www.mijngetuigenis.nl. Daar kunt u lezen over de grote wonderen en tekenen die Jezus Christus ook in deze tijd nog doet.

Rachel | 25 juni 2010 | 16:08 | fe008e

Reacties gesloten