Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jozua 23:8

U moet alleen de HEER, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest.

-- Jozua 23:8

8 reacties op de tekst van woensdag 03 november 2010 – Jozua 23:8

Regelmatig zing ik zinnen als: U bent altijd dezelfde / U verandert nooit. Toch ben ik daar niet van overtuigd. De God uit het oude en nieuwe testament is dezelfde, ja, maar verandert God nooit? De rol van de wet wel, voor zover ik het begrijp. Jezus was ook nodig. Misschien niet essentieel, maar het zet je wel aan het denken.

abraham | 3 november 2010 | 07:54 | 8d26e8

Hallo Abraham,

Jezus was inderdaad nodig, daarin heb je gelijk. Jij schrijft dat het misschien niet essentieel is, maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat Jezus Christus is gekomen om voor onze zonden aan het kruis te sterven en voor ons op te staan uit de dood. Zijn striemen brengen ons genezing.

Alleen door te erkennen dat Jezus, de Zoon van God is en Hem vergeving te vragen van onze zonden, kunnen mensen naar de hemel. We kunnen alleen tot God komen, door Jezus. Dus het was wel degelijk uitermate belangrijk dat Hij in onze plaats de straf op Zich nam. Want Jezus was perfect en zonder zonde, maar wij zijn sinds de zondeval van Adam en Eva zondaars. Wij hebben het verdiend dat we sterven aan dat kruis en naar de hel gaan. God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn Zoon stuurde in onze plaats. Een onnoemelijk groot offer dus. Daar moeten we, als mens, niet te licht mee omgaan. Ik zou je willen aanmoedigen het Nieuwe Testament eens wat vaker te lezen, dat staat bol van de verhalen over het belang van Jezus komst, lijden en sterven. Tot slot moest Hij terug naar de Vader, zodat Hij de Trooster kon sturen. Dat is de Heilige Geest. Dus nog een reden waarom de komst van Gods Zoon naar de aarde kwam, zo ontzettend belangrijk is. Neem Hem aan in je leven. Vraag vergeving van je zonden en de poorten van de hemel zullen opengaan als je Hem de rest van je leven blijft geloven.

Rachel

Rachel | 3 november 2010 | 09:02 | 7c9317

@ abraham, je mag weten dat het niet erg is om te twijfelen (zolang het jou niet wegleidt van Jezus) want hij heeft jou gemaakt als geest, ziel en lichaam en weet wat je voelt, denkt en meemaakt. De situaties in je leven veranderen, maar de ‘Ik ben’ (God) wil jou erdoor heen helpen. Vraag maar eens: ‘Heer, wat wilt u mij hierdoor leren?’

xroads | 3 november 2010 | 12:53 | 0265a5

@ Abraham

Ik hoop dat je de reacties niet opvat als bemoeienis! Ik denk dat ze juist bemoedigend bedoeld zijn 🙂
Wat ik nog dacht toen ik je reactie las was: Ik denk dat God nooit veranderd is en dat Hij dat ook niet zal doen. Wat ik wel denk is dit: wij veranderen. En daarom greep God in, door Jezus Christus te sturen als onze Verlosser.

Welmoed | 3 november 2010 | 17:23 | 559645

Hallo mensen,

Mijn reactie was inderdaad bemoedigend bedoeld in de hoop dat Abraham Jezus Christus leert kennen als zijn Heer en Verlosser.

Welmoed,

In de Bijbel staat dat Jezus Christus altijd dezelfde is geweest en dat altijd ook zal blijven. Dat geldt dus ook voor God, omdat Zij één zijn. Dus je mag dit zeker weten. Het is inderdaad wel zo dat mensen veranderen, door levenservaring en noem maar op. God greep in omdat wij Hem ongehoorzaam zijn geweest. God zegt over mensen dat er niet één zonder zonde is, dus we hebben Jezus Christus hard nodig, als we naar de hemel willen en om ons leven op aarde te leven. De Bijbel is daarbij onze leidraad.

Rachel | 3 november 2010 | 22:02 | b57c83

Een toevoeging. Zelf in Genesis 1 wordt al gesproken over de 3-eenheid:

vers 1 Gods geest zweefde over het water
vers 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken;

Er wordt gesproken over ‘wij’ en ‘ons’ en over ‘Gods geest’ alle 3 zijn er al vanaf het begin.

Lees ook Johannes 1: 1-14 eens.

vers 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
vers 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

God geeft ons stap voor stap wat we nodig hebben …
… Vader, Zoon en Heilige Geest

AMEN

71-LJN-7 | 11 november 2010 | 13:41 | 72b6cf

Hallo Abraham & anderen, interessante antwoorden, dit zijn mijn gedachten:
De bijbel vertelt over de ervaringen die mensen met God hebben gehad onder uiteenlopende omstandigheden: oorlog, overwinning, vrede, honger, gevangenschap, welvaart. Daarin openbaart Hij zich door de ogen van mensen uit die tijd in die situaties, waardoor het lijkt alsof God niet steeds hetzelfde is.
Jezus zegt: “wie mij heeft gezien heeft de vader gezien.” We zijn eerder geneigd om Jezus aan te nemen. Hij heeft als mens op aarde geleefd, tussen mensen, afhankelijk van mensen. Hij heeft het leven meegemaakt zoals wij dat kennen. Hij heeft met zijn leven laten zien hoe zijn vader (God) is: liefdevol, trouw, vergevingsgezind, vrijgevig, rechtvaardig, altijd bereid te helpen in nood, verdriet of ziekte. God is altijd zo geweest. Hij heeft vanaf het begin der dingen hetzelfde karakter gehad.

macville | 25 november 2010 | 23:49 | 87f39a

Hele mooie uitleg, Macville. Daar valt niets meer aan toe te voegen.

Gods zegen

Rachel | 27 november 2010 | 13:21 | 73bd3c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.