Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 34:2-3

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen.

-- Psalmen 34:2-3

Ik blijf naar u uitzien, altijd,
u lof brengen, meer en meer.
Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,
van uw reddende daden, dag aan dag,
hun aantal kan ik niet tellen.
Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God,
de rechtvaardigheid roemen van u alleen.
God, u onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.
Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.
Psalm 71:14-18

tinez | 10 januari 2011 | 19:53 | dd5e93

Reacties gesloten