Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jeremia 7:23

Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wel bij varen.

-- Jeremia 7:23

Ja, als we God gehoorzaam zijn, ons bekeren van onze zonden en Jezus Christus accepteren als onze Heer en Verlosser zal het volgende ons deel zijn: de hemel.

In Johannes 14:2 staat dit:
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
Het is duidelijk dat Jezus het daar over de hemel heeft. Laten wij proberen zoveel mogelijk mensen met ons mee te nemen daar naartoe, er is plaats genoeg.

Rachel | 23 februari 2011 | 09:24 | 88e395

Reacties gesloten