Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 4:18

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

-- 1 Johannes 4:18

4 reacties op de tekst van donderdag 26 mei 2011 – 1 Johannes 4:18

Wie kent er geen angst….. (Zie ook Jer 23,4)

Jan Willem | 26 mei 2011 | 08:30 | beeb42

Al is angst dan menselijk, dat betekent nog niet dat het (in Gods ogen) goed of toegestaan is. Angst is een uiting van de zonde van ongeloof. Als je werkelijk op God vertrouwt en Hem vraagt om een oplossing voor jouw probleem, dan zal God in Zijn liefde je beslist geven wat goed voor je is.
Niet dat ik dat persoonlijk altijd zo ervaar of zo goed doe, maar dit is wel Gods maatstaf. Deze tekst is een krachtige oproep van Johannes om te vertrouwen op de Liefdevolle aanwezigheid van God in ons leven als wij Hem daartoe uitgenodigd hebben. Johannes’ brief is immers gericht aan de oprechte gelovigen, aan hen die Gods kinderen genoemd mogen worden.

Hans | 26 mei 2011 | 17:04 | 84efa8

Het lijkt me toch vrij duidelijk.. De VOLMAAKTE liefde sluit angst uit.. Maar welk mens kan er een volmaakte liefde hebben?

Hakkadosj | 26 mei 2011 | 19:20 | db207e

Is het niet zo dat je dit vers niet los kan zien van het vers dat er voor staat. Vers 17

“Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld”

Met andere woorden het heeft te maken met angst voor de dag des oordeels. Daarvoor hoeven wij geen anst te hebben omdat wij door hem vrijgekocht zijn en de rekening al door Jezus aan het kruishout is betaald. Menselijke angst voor bijvoorbeeld iets wat je overkomt als mens bijvoorbeeld een ongeluk of iets dergelijks heeft hier niets mee van doen.

wv | 17 april 2013 | 22:18 | 61df10

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.