Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 6:1

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

-- Galaten 6:1

Broeders en zusters,

Hier wordt nu precies de kern van de zaak aangestipt. Zachtmoedig en vol van liefde vermanen. Maar, hoe vaak worden we zelf niet tot misstappen verleid. Dat is zo´n vreselijke gewaarwording, waar je steeds meer zicht ook op krijgt, dat je zelf zo vaak valt. En dan toch mogen weten dat de rechtvaardige zeven maal zal vallen, maar ook weer opstaan zal door de kracht van Hem die in onze zwakheid volbracht wordt. Dan zal er in ons leven uiteindelijk maar een lofrede overblijven: Drie-enig God, U zij al de eer! Alleen door Zijn kracht kunnen we werkelijk zachtmoedig vermanen. Maar, wanneer broeders en zuster in de Heere samen mogen leven, dan is het tot opscherping in de liefde. Dan zal er een zegen van de Heere op rusten die alle verstand te boven gaat. Vrees niet, wordt niet twijfelmoedig, verval niet in ongeloof, pas op voor verleiding, geloof alleenlijk.

Klaas Jan | 25 juni 2011 | 15:24 | 231ce3

Want, er zijn twee zaken die de gelovige in dit vooral niet moet doen:

1. Vooral niet twijfelen aan Gods genade

2. Vooral niet zondigen (er aan toegeven)

Dan wordt Zijn kracht ten volle in ons (aarden vaten) volbracht!

Klaas Jan | 25 juni 2011 | 15:26 | 231ce3

Geloof is er voor hen, die niet in zichzelf geloven….

Frits | 26 juni 2011 | 08:41 | bb39ea

volgens mij is het heel moeilijk om in iemand anders te geloven, als je niet in jezelf geloofd.

Geloof is voor iedereen en het geloof in God is een grote zegen. Dit brengt de hemel in zicht en daarmee onze bestemming na dit leven. Hierbij is het wel van belang dat we niet alleen geloven, maar ook onze zonden belijden en tot berouw en bekering komen.

Rachel | 27 juni 2011 | 10:29 | 054040

Reacties gesloten