Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Deuteronomium 31:6

Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

-- Deuteronomium 31:6

4 reacties op de tekst van donderdag 30 juni 2011 – Deuteronomium 31:6

Volgens mij is mijn HEER, mijn God allang van mijn zijde geweken hoor!
Niet alleen van mij maar volgens mij van iedereen.
Zijn schepping is niet gelopen zoals hij wilde, dat is zelfs voor mij duidelijk.
Volgens mij zijn wij mislukt en heeft God allang niet meer naar ons omgekeken.

Nou, tot in het hiernamaals!?

DrDre | 30 juni 2011 | 19:01 | ab9267

Hallo Ddre,

Ik weet zeker dat God niet van onze zijde geweken is. Het inderdaad zo dat de mens ongehoorzaam is geweest aan God. Door de zondeval van Adam en Eva zijn wij afgescheiden van God. Echter… in Zijn onnoemelijke liefde voor ons, heeft Hij het ultieme Offer voor ons gebracht. 2000 Jaar geleden, kwam Jezus Christus, Gods Zoon en de tweede Persoon van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest, naar beneden. Hij kwam als baby’tje en stierf op 33-jarige leeftijd een verschrikkelijke dood aan het kruis. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Hij hoefde dat niet te doen, maar heeft dit toch gedaan voor ons.
Het enige offer dat Hij van ons vraagt is dat wij tot berouw en bekering komen, erkennen dat we gezondigd hebben tegen God, daar dus vergeving voor vragen, erkennen dat Jezus Christus Gods Zoon is en Hem op de eerste plaats zetten en houden in ons leven. Als we dat doen, zal onze naam worden opgeschreven in het boek des levens en zullen we Hem ervaren in ons leven. Ik kan getuigen – en vele, vele andere christenen met mij – dat God grote wonderen en tekenen heeft gedaan in mijn leven. Kijk eens op http://www.mijngetuigenis.nl. Daar zie je getuigenissen van andere christenen die God hebben ervaren in hun leven. Vele mensen zijn genezen van ziekte, hebben hun leven op orde gekregen, enz. enz.. God heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij gaf niet alleen Zijn Zoon, Hij gaf ook Zijn Heilige Geest op de pinksterdag. Ook nu wil Hij mensen nog vervullen met Zijn Liefde en Zijn Geest. Lees eens wat getuigenisboeken van christenen en je zal versteld staan van de wonderen en tekenen die God ook in onze tijd nog doet.

rachel | 30 juni 2011 | 20:46 | 84efa8

Goedemorgen Ddre!
Ik ben het met Rachel eens!!Ook ik mocht goed ondervinden datGod zeker wel bestaat!
God doet op Zijn tijd Zijn wonderen aan Zijn kinderen!Niet wanneer het ons maar belieft!
Ik lees zeer graag uit de Bijbel!Deze geeft mij keer op keer kracht en Liefde om mijn
leven,dat ik van God mag ontvangen,zo goed mogelijk te leven!
Daar hoort zeker ook tegen slag bij!
God heeft ook mij opZijn tijd op Zijn weg terug gezet!!
Er is geen reden voor twijfel aan God!!
God werkt op Zijn manier!!Daar mogen wij,Zijn scheppselen zeer dankbaar
voor zijn!!Laten we nou niet neer kijken op!Maar blij zijn met onze God!!
De rotzooi die je om je heen ziet?Werk van de rot-duivel!
Ik ben God iedere dag dankbaar voor wat Hij doet/geeft!!
Ik bidt jou geloof in God toe!!
Groetjes Magda Hofman-Liersen

Magda Hofman | 1 juli 2011 | 11:22 | d54893

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Hij was het ultieme zoenoffer.

Susan | 20 augustus 2015 | 10:22 | 2bcd3c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.