Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 10:9-11

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

-- Romeinen 10:9-11

8 reacties op de tekst van zaterdag 02 juli 2011 – Romeinen 10:9-11

Wat een genade!

Mieke | 2 juli 2011 | 08:24 | c05dbb

Helemaal mee eens, Mieke.

God is groot en zeer te prijzen voor alles wat Hij doet en geeft!

rachel | 2 juli 2011 | 13:20 | 88e395

Inderdaad wat een genade, en liefde en Jezus is de Heer.
Mooi dat we dat iedere dag weer mogen zeggen

Pieter | 3 juli 2011 | 07:20 | 332180

Wat een verlossing dankzij onze Here Jezus Christus, van zonde, ziekte en dood… nu mogen we dankzij Zijn Heilige Geest die we na de doop door onderdompeling ontvingen elke dag RECHTVAARDIG leven; Halleluja (Rom 6:22) en zijn als bewust gedoopten hierdoor herkenbaar in de wereld aan het uitdrijven van demonen, aan de vreemde talen die we spreken, aan het zieken handen opleggen, en aan de tekenen die ons dankzij Hem ons volgen (Mar 16:16) God is goed

tinez | 3 juli 2011 | 11:52 | 67f948

Welke boodschap wil je verkondigen Tinez?
Dat we bewust de doop door onderdompeling moeten ontvangen?

Mieke | 5 juli 2011 | 08:43 | c05dbb

Hallo Mieke,

Ik weet niet hoe Tinez dat ziet, maar ik denk wel dat ze dat bedoeld. De doop door onderdompeling is ook Bijbels. Zelf Jezus Christus liet zich dopen, Marcus 1:9.

Marcus 1:16 zegt dat wie geloofd en zich laat dopen behouden zal worden. Een babytje kan nog niet geloven. Dit spreekt dus duidelijk over de doop na bekering.

Ik hoop dat ook jij je hierin kan vinden en wedergeboren christen bent.

Gods zegen,

rachel | 5 juli 2011 | 09:25 | 88e395

Zaterdag 2 juli gaf ik als reactie op de bijbeltekst; Wat een genade!

Het is voor mij een troost te weten-geloven dat God ons kent, dat Hij
alles van mij weet en toch in genade en liefde als een Vader voor mij
wil zorgen. Niet omdat ik iets verdien of ooit kan doen om de hemel
binnen te gaan, het is en blijft GENADE. Vrijspraak voor een veroordeelde,
door het volbrachte werk van Jezus Christus en Hij alleen, wat een GENADE!

Of ik wedergeboren ben?

Ooit vroegen kinderen aan een voorganger; bent u zelf bekeert?
Hij vertelde het volgende;

Vanmorgen bracht ik m’n auto naar de garage voor een reparatie, in de middag werd
ik gebeld, de auto was nog in reparatie (kon de auto nog niet ophalen) mogelijk de volgende dag klaar. Kijk zei de voorganger zo is het ook met mij, ik heb mij bij God
in reparatie gegeven ” BEKEERT”, en zo ben ik iedere nieuwe dag in de ” BEKERING”.

Zo hebben mijn ouders in geloof mij ooit laten dopen,bij Jezus gebracht, hun Ja woord gegeven,
mij opgevoed in de Christelijke leer, en heb ik later belijdenis van m’n geloof in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest gedaan. Vanaf die tijd ben ik “In De Bekering” totdat God mij roept om voor zijn Genadetroon te verschijnen, en dan mag
ik Jezus als Middelaar/Advocaat bij mij hebben om voor mij te pleiten. Als ik dit in gedachten voor mij zie, ben ik dankbaar te weten en geloven dat Jezus mijn ” ALLES IN AL” is, ik kwam met lege handen op deze wereld, en zal met lege handen vertrekken, Maar wat een GENADE dat Jezus ook vandaag Zijn doorboorde handen
uitstrekt naar alle mensen, gedoopt-gedoopt door onderdompeling-de bange mensen-bedelaars-kleine en grote mensen- rijke en arme-slechte en goede, ja zelfs naar mij! En zo pak ik iedere dag weer die doorboorde hand, en vraag; Wil U ook deze dag weer leiden door de Heilige Geest, dank U Heere God dat U nog genadetijd
schenk aan mij en deze wereld verloren in schuld en schuld alleen.

Laten wij die bekeert/of in de bekering zijn, de mensen toch vertellen dat het nog genadetijd is, en dat Jezus wacht op hen, die nu nog verloren ronddolen. Dat Jezus ook hun Redder wil zijn/worden door genade alleen.
Jezus zegt; Komt allen tot mij en Ik zal u rust geven. Daar hoeven we niets voor mee te brengen of te doen, alleen ons leven door Zijn doorboorde handen te laten leiden.

Mieke | 5 juli 2011 | 12:34 | c05dbb

Wat een enorme blijk van genade is het dan
dat God ons als mensen een vrije wil heeft gegeven
en ons daarin tot het uiterste serieus neemt en respecteert!

Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik op een bepaalde dag gekozen heb om God daadwerkelijk toegang tot mijn hart en mijn leven te geven! Dat is een onbeschrijflijk teken van Gods genade!

Vanaf dat moment – vanaf mijn bekering (= ommekeer) – ervaar ik dat ik steeds dichter bij God mag komen. En dat “steeds dichter bij komen” is een proces van HEILIGING.
Bekering kan – als het Gods wil is – immers nooit een continu proces zijn. Dan zouden we namelijk constant rondjes aan het draaien zijn. En volgens mij is dat niet de manier waarop God ons leidt.

Voor de goede orde, van kinds af aan was ik al serieus met mijn geloof in God bezig. Ik ben als kind gedoopt in de hervormde kerk en daar ben ik mijn ouders dankbaar voor.
Echter, bekering is een teken van persoonlijk geloof. Zou bekering een (lange) periode beslaan, dan zou Jezus Christus Zelf volgens mij niet de vergelijking hebben gemaakt met een geboorte. Lijkt jou dat ook niet, Mieke?

Hans | 5 juli 2011 | 16:27 | 054040

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.