Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 138:8

De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

-- Psalmen 138:8

Wolf zegt niet, maar vraagt zich af
of God ooit zijn woord zou verbreken ?
Overbodige tekst toch?

Wolf | 8 augustus 2011 | 01:45 | 25b19c

Beste Wolf, is jouw reactie niet wat erg gewaagd? Hoe kan er een overbodige tekst staan in het Woord van God?
Natuurlijk zal God Zijn Woord niet verbreken, maar daar gaat deze tekst volgens mij ook niet over. In de Psalm staat het loven en prijzen van God door de mens centraal. En God wil geloofd en geprezen, maar ook bevraagd en gebeden worden. Bovendien, Hij wil het niet alleen, maar Hij heeft er volgens mij ook alle recht op. Simpel omdat Hij Is Wie Hij Is.
In het laatste zinsdeel wordt aan God gevraagd om de werken van Zijn handen niet los te laten. Dat zal Hij in principe ook inderdaad niet doen, maar… wat te denken van de mens die uit eigen vrije wil zich van God afkeert en zijn eigen weg gaat? Uiteindelijk volstaat het bloed van Jezus Christus immers uitsluitend voor degenen die dat offer accepteren.
Zo niet, dan verzekert God ons dat Hij Zijn handen wel van ons af zal trekken. Op grond van gerechtigheid rest de mens die Jezus Christus niet als Advocaat heeft helaas niets anders dan de hel. En dan kun je toch wel stellen dat God het werk van Zijn handen – deze unieke door Hem geschapen mens – WEL loslaat, lijkt mij.
Hoe triest het in onze oren ook klinkt, we moeten God om genade smeken. En dat kan het beste door een “simpel” gebed van bekering te bidden… God wacht in die zin op ons, zodat Hij het werk van Zijn handen niet los HOEFT te laten.

Hans | 8 augustus 2011 | 19:49 | 515196

Als ik uw commentaar door het licht van Jezus bekijk,
zie ik een kleingelovige met de waarheid in zijn hart.
Dank u voor uw woord.

Wolf | 8 augustus 2011 | 20:24 | f3f8ea

Vandaar de tekst van 5 August. 2011

Wolf | 9 augustus 2011 | 00:06 | f3f8ea

Als ik de reactie lees, zie ik iemand met groot geloof en die Jezus op de eerste plaats in zijn hart heeft.

rachel | 9 augustus 2011 | 09:43 | 515196

Reacties gesloten