Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 2:20

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

-- Galaten 2:20

Ik dank God dmv Jezus, dat hij de mensheid bevrijdt heeft van
die vervloekte wet die (en dan spreek ik voor mezelf)
er van kindsbeen af ingepompt word door de meeste religies.
Hierdoor krijgt het begrip ” wetteloze mens ” een geheel nieuw
perspectief.
Iedereen een heel prettig weekend toegewenst.

Wolf | 27 augustus 2011 | 09:54 | f3f8ea

Dat klinkt op zich logisch inderdaad, over die ‘wetteloze mens’, maar als ik zoek in de bijbel naar ‘wetteloze mensen’, dan wordt dit alleen gebruikt met betrekking tot mensen die het Christus niet (willen) kennen.

Deomlew | 27 augustus 2011 | 14:55 | 559645

@ Deomlew
Dit zijn woorden uit het hart.
Gun me even de tijd om dit nader
toe te lichten, ik begrijp en dank je
voor je reactie.
God’s zegen toegewenst

Wolf | 28 augustus 2011 | 00:29 | f3f8ea

@ Deomlew en iedereen
Ter verduidelijking het gaat over de Mozaische wetgeving.
We weten dat Jezus op aarde deze wet samengevoegd heeft tot
naastenliefde, en dus deze wet waar wij als mensheid mee aangeklaagd
werden in de hemelen vernietigd heeft, door deze wet aan het kruis
te volbrengen.
Indien nu een christen genoeg eigenschappen van Zijn geest bezit
(gal. 5:22) is hij/zij zichzelf boven de wet want er staat geschreven
tegen zulke eigenschappen is geen wet.
Een christen zal zich dus ten alle tijden aan de maatschappelijke
wetten houden, en zal waken voor verhuftering waar de kranten
vol van staan.

Wolf | 28 augustus 2011 | 14:30 | f3f8ea

Tip
Google eens het woord bijbel, en kies de link
biblija.net.
Type bij woorden zoeken ” geest wet” in en je
vind 11 verzen die de logica (dit is inderdaad het juiste woord)
het begrip van de ” wetteloze mens ” verduidelijken.
Ik hoop van iedereen wat te lezen, zodat in de toekomst
DW werkelijk voor iedereen een goed begin van iedere dag wordt.

God’s zegen gewenst voor iedere rechtvaardige

Wolf | 28 augustus 2011 | 14:36 | f3f8ea

@ Wolf

Bedankt voor je reactie! Ik begreep wat je bedoelde, en ik vond je eerste reactie mooi! Ik dacht me alleen te kunnen herinneren dat ik het begrip ‘de wetteloze mens’ nooit in een positief verband had gelezen.

Maar nogmaals, de Geest zelf legt de wet in ons hart, waardoor wij de letterlijke wet (niet durf ik niet te zeggen) minder nodig hebben..

Deomlew | 31 augustus 2011 | 14:06 | 58db5f

Reacties gesloten