Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 21:2-3

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt. De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.

-- Spreuken 21:2-3

9 reacties op de tekst van zondag 04 september 2011 – Spreuken 21:2-3

“dan dat je de wet volbrengt” Ik denk dat deze tekst door Salomo zo geëindigd zou zijn, indien hij hem na Jezus tijd op aarde geschreven zou hebben.
@ Hans
Ik lees hier het woord “handelt”. Is dit ook mensen-dienst?
Ik heb hier echt moeite mee, en vind dat je met dit woord god’s woord ondermijnt. (Ieder geval mijn geloof in godsdienst) Ik hoop dat je mij kunt uitleggen wat godsdienst wel is.
Goedenacht

Wolf | 4 september 2011 | 00:49 | f3f8ea

Dit gedeelte van spreuken kan een wegwijzer zijn voor een ieder
die een rijk en oprecht en zuiver leven wil.
God wijst ons de weg in zijn woord, het enige wat wij moeten doen is het lezen
en ter harte nemen. Dank U God!

Ans Bieleveld | 4 september 2011 | 07:56 | 12d299

Mooie tekst,eerlijkheid en rechtvaardigheid,is meer dan offers brengen.
ik sluit mij bij Ans aan.
God,s zegen allen.

Truida | 4 september 2011 | 09:47 | a54034

Goedenacht is nu Goedemiddag. Het verhaal van geen tijd gaat niet meer op, gezien de commentaren die jullie wel geplaatst hebben.
Jullie hebben van Hans een link geplaatst op 01-10 waar ik best link om kan worden.
Het artikel bevat een zeer beknopt stukje geschiedenis waar Hans teveel zijn uitgesproken mening in laat gelden, waarna het overgaat in een campagne voor de pinkstergemeente.
Deze mening is niet allen de mijne, maar deel deze met familie en vrienden die het artikel ook gelezen hebben.
Ik hoop hiermee ook antwoord op Hans zijn vraag gegeven te hebben waar ik aanstoot aan neem.
Jezus is het Ware Licht, en omvat hiermee voor mij alle kleuren.
@ Redactie
Het is niet goed om een link wel te plaatsen, en hier commentaar op te weigeren. Alle stromingen
zijn toch welkom?

Wolf | 4 september 2011 | 16:27 | f3f8ea

@Wolf:
Sommige reacties worden door het systeem volautomatisch en zonder ingrijpen door moderators doorgelaten en direct getoond. Andere reacties hebben handmatige controle nodig. Doordat je een aantal keer reacties hebt achtergelaten die verwijderd zijn omdat ze écht niet konden, laat het systeem jouw reacties regelmatig controleren.

Als het systeem besluit een reactie te laten controleren, dan wordt de reactie pas getoond nadat een moderator online is geweest. Zeker op dagen dat alle moderators er tussenuit zijn, zoals dus vandaag, kan dat wel eens lang duren.

De commentaren waar je op doelt die na jouw reactie zijn gekomen, en die wel zijn doorgelaten, hadden geen handmatige controle meer nodig.

In het vervolg graag inhoudelijk reageren: om de site schoon te houden zullen we verdere reacties op de moderatie-vertraging verwijderen. Als je jouw visie op de genoemde link wilt plaatsen, ben je uiteraard van harte welkom.

Redactie | 4 september 2011 | 19:31

Eerdaags zal het woord Gods edoch het licht verzengen.

Peter B. | 5 september 2011 | 16:31 | 65b6ff

@Wolf:
Om te beginnen heeft ieder mens volgens mij een vrije wil en mogen we die ook van elkaar accepteren. Zoals ik al eerder schreef is het niet mijn bedoeling jou persoonlijk aan te vallen. Maar ik wil wel – en ik besef dat dat gevaarlijk dicht bij elkaar ligt – mijn eigen mening tegenover de jouwe kunnen zetten. Oftewel, als er een discussie ontstaat mogen volgens mij beide uitgesproken meningen naast elkaar staan. Van mij mag jij de jouwe uitdragen, maar mag ik dat van jou ook?

Als ik het hiervoor heb over mensendienst is dat overigens “in het kader van”. Wat ik ermee aan wil geven is dat bij godsdienst het dienen van God centraal – op de eerste plaats – moet staan. Wanneer jij stelt dat zuivere godsdienst voor God Zelf uitsluitend neerkomt op naastenliefde, dan vraag ik mij ernstig af wie er nu eigenlijk fundamentalistisch is.
Het fundament van jouw geloof is – uitgaande van die ene bewering van jou – in mijn ogen niet God, maar de (mede)mens. En daarom noem ik het mensen-dienst. Ik heb overigens ook al aangegeven dat dit op zichzelf ook in mijn ogen niet verkeerd is, maar dat ik alleen de plaats die God Zelf dan van je krijgt niet hoog genoeg vind. Ik weet dat dit mijn invulling van de puzzel is en het heeft dus ook niet meer waarde dan dat. Maar dit dan als achtergrond bij mijn eerdere reacties.

Wat betreft het persoonlijke karakter van mijn artikel over de verschillende christelijke stromingen kan ik kort zijn. Ik open namelijk al met het aangeven van dit feit, alsmede van het niet volledig zijn van dit artikel. Dat hoeft je dus volgens mij niet te verbazen, noch te irriteren.

En weet je hoe ik op het idee kwam om deze link hier op Dagelijks Woord te plaatsen? Doordat jij in jouw (1e) reactie op Psalm 4:7 (1 september) de term “verschillende stromingen van godsdiensten” gebruikte. Mijn reactie is gewoon een reactie op jouw schrijven, Wolf.
Maar ik hoop wel dat jij ook de verschillende kleuren van het christelijke spectrum daadwerkelijk zult leren waarderen. Waarbij “waarderen” naast het positief beoordelen ook het op de juiste waarde schatten inhoudt.

Moge God ook jou Zijn zegen en wijsheid schenken!

Hans | 5 september 2011 | 16:39 | 84efa8

Ik denk dat god wil dat wij als christenen moeten eerlijk zijn

allawinsi roy | 6 september 2011 | 00:24 | b1c368

Grappig .. Paulus schreef hiervoor zijn Romeinenbrief (Jew and Gentile) .. en een mooi stuk is ook Efeziers 2:11-22 … 1 in Christus ..

Opdat wij 1 mogen zijn in verscheidenheid.

Onze Hemelse Vader loopt met ieder van ons een pad.
Het is Zijn genade die wij mogen ontvangen.

AMEN

71-LJN-7 | 6 september 2011 | 10:28 | 72b6cf

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.