Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 5:8-9

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

-- 1 Petrus 5:8-9

21 reacties op de tekst van dinsdag 06 september 2011 – 1 Petrus 5:8-9

Even doorlezen:

10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Willem | 6 september 2011 | 09:53 | d36aa4

Wanneer wij dicht bij God blijven zullen wij altijd interessant blijven voor de duivel.
Maar de wetenschap dat niets ons kan scheiden van de liefde en bescherming van God
geeft ons Zijn kracht, en wij laten hem het nakijken.

Ans Bieleveld | 6 september 2011 | 11:47 | 12d299

Wat kun je doen om er voor de ander te zijn en zo het evangelie in praktijk te brengen door?

Waarom is het belangrijk anderen te helpen?

Lieve groet en Gods zegen

JB | 6 september 2011 | 11:55 | 85ef77

Oh ! sorry ik bedoelde door je woord en daad?

JB | 6 september 2011 | 11:56 | 85ef77

@Ans,

Je raakt me diep in het hart. Lucifer zal genoeg moeite hebben ons in zijn klauwen te krijgen.

Peter B. | 6 september 2011 | 12:37 | 65b6ff

@ Ans en Peter

Kun je me iets meer uitleggen wat jullie bedoelen ? De toorn des kwaads zit namelijk overal………..

Jerry W. | 6 september 2011 | 12:44 | 65b6ff

Je kan mensen inderdaad helpen door er voor ze te zijn in woord en in daad, maar ook gebed is een belangrijk middel om mensen te helpen. Gelovig gebed vermag veel.

Rachel | 6 september 2011 | 12:52 | 054040

@Rachel,

In de daad is de vrucht gegeven, maar in het gebed wordt het zaad geplant.

Peter B. | 6 september 2011 | 12:59 | 65b6ff

Het is belangrijk om anderen te willen helpen zodat God door jou mensen kan bereiken en jij op die manier God’s liefde voor de mens uitstraalt

Annie | 6 september 2011 | 14:01 | fd28e0

Dank je wel Rachel en Annie!

Heer mijn God, U bent een God van liefde.
Wie U met hart en ziel zoekt, zal U vinden.
Met Uw bloed hebt U mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Lof, Majesteit en Wijsheid. dank en eer en macht en kracht komen U toe, tot in eeuwigheid.
Amen!

Have a God day

JB | 6 september 2011 | 14:25 | 85ef77

Vrinden,

Ik snap de laatste reactie niet helemaal, deze is volledig uiit de lucht gegrepen.

Aanstonds vereist zijn weerschijn de furie des levens.

Jerry | 6 september 2011 | 15:50 | 65b6ff

Dag Peter,

Wat ik bedoel is dit hoe groter het vertrouwen/geloof in God hoe harder de duivel/ de toorn des kwaads aanwezig zal zijn. God geeft een mens inzichten in wat het kwaad is.
Dit kunnen verleidingen, mensen met verkeerde bedoelingen enz.
Als je alles bij God brengt ook dingen waar je een slecht gevoel bij hebt dan schuil je onder zijn vleugels en Hij beschermt.

Ans Bieleveld | 6 september 2011 | 16:10 | 12d299

Hallo allemaal
Wat een tekst vandaag. In mijn gedachten heb ik Jezus woorden uit Lukas 12,49 “Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken”. Dit brandt nu al zo’n 2000 jaar. Dan zwerft er hier de duivel nog eens bij rond. In wat voor oord vertoeven wij eigenlijk? Juist ja.
Wat hebben wij toch geluk in ons kleine landje, om Gods wonderen te zien met “gezonde” benen, en in “vrijheid” te kunnen handelen.
Onderwerp u dus (vrijwillig) aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. (Jak. 4,7)
Opgepast: Wees waakzaam, wees op uw hoede en stel de HEER NOOIT zelf op de proef, pas op voor suggestie en versnijdenis van het Woord.
Prettige avond gewenst

Wolf | 6 september 2011 | 17:23 | f3f8ea

1 Petrus 5 is in zijn geheel een krachtig hoofdstuk.

In de NBV staat hierboven: ‘Het gezag in de gemeente’ … vs 12 ‘.. heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.’

Gods genade!

AMEN

71-LJN-7 | 7 september 2011 | 07:50 | 72b6cf

Vrinden,

Petrus 5 is een zeer krachtig hoofdstuk, echter interpretatie en suggestie lijden tot gemisvatte beeldvorming over de intentie.
Leest en gijzult vinden……………

Jerry | 7 september 2011 | 11:15 | 65b6ff

@ Jerry
Deel aub met ons wat je gevonden hebt.
Om niets ontvangen wij…
Groet Wolf

Wolf | 7 september 2011 | 13:33 | f3f8ea

@Wolf en Jerry,

Ik twijfel. Ik twijfel heel erg.

Peter B. | 7 september 2011 | 14:37 | 65b6ff

Dat de mens slachtoffer wordt van de verleidingskunst van de duivel is aan zijn eigen vrije wil en aan zijn zelfzucht te wijten. Dat is de lijn in het denken die de kerkvader Augustinus aan het eind van de 4e eeuw al uitzette, en diezelfde draad wordt weer opgepakt. Blijkbaar kan dit antwoord op de tweeledige vraag: waar komt het kwaad vandaan? (dat weten we niet, we weten alleen dat de duivel er handig gebruik van maakt), en: wie is verantwoordelijk voor het kwaad? (dat zijn wij zelf)

Jerry | 8 september 2011 | 10:26 | 65b6ff

Kiezen .. het komt telkens weer aan op kiezen welke weg? Psalm 1 – twee wegen ..

Licht duisternis
Waarheid leugen
Schepper vernietiger
de Weg een weg
engelen demonen
echt schijn
relatie religie
vrije wil gedwongen keuze
vrijheid dwang
vrij gebonden
zacht hart versteend hart
vergeving verbittering
eenheid scheiding
trouw ontrouw
liefde begeerte
sex binnen huwelijk sex buiten huwelijk
geven nemen
liefde haat
‘God’ gericht ‘ik’ gericht
gehoorzaamheid ongehoorzaamheid
vrede angst
rust bezorgdheid
goed kwaad
nederigheid trots
dankbaarheid ondankbaarheid
vertrouwen twijfel
geloof ongeloof
heilig onheilig
volharding afvallig
recht onrecht
wet wetteloosheid
het leven de dood

Welke weg kies jij?

71-LJN-7 | 9 september 2011 | 09:07 | 79d195

Ik zie hier net op een pakje boter
‘ IK KIES BEWUST ‘
Had ik bij de supermarkt nog niet
gezien ha ha.

Wolf | 9 september 2011 | 09:15 | f3f8ea

@Wolf ,Peter en Ans,

Bewust of niet bewust , that”s the question. !!!
De supermarkt isw de verspreider van al hetgeen de duivel ons schenkt in supplementen, oxidanten en onnatuurlijke voedingsstoffen.

Dat je “” haha”” zegt geeft aan dat je enigszins beinvloed door de marketingcampagne van het kwaad.

x

Jerry W | 12 september 2011 | 12:51 | 65b6ff

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.