Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 15:12

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

-- Johannes 15:12

13 reacties op de tekst van vrijdag 09 september 2011 – Johannes 15:12

Het lijkt zo makkelijk maar het is zo moeilijk iemand liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. Het is voor een mens eigenlijk onmogelijk om zo lief te hebben. Ook is het zwaar als de wereld je haat want eigenlijk hunkert een mens naar een beetje waardering en erkenning. Nu ik dit schrijf, ik mis al een hele tijd een reactie van Chris.

Ik wens jullie allemaal een goede dag.

Annie | 9 september 2011 | 08:59 | fd28e0

Agape = liefde zonder voorwaarden = geven waarbij de ander de vrije keus heeft hoe zelf terug te geven .. wij mogen ontvangen.

Dit kan alleen in Zijn kracht .. vers 5: ‘zonder Mij kun je niets doen.’

71-LJN-7 | 9 september 2011 | 09:13 | 79d195

Als ik zo zou kunnen liefhebben als Jezus mij liefheeft, dan zou ik kunnen vergeven
en houden van de mensen die niet goed voor mij zijn geweest.
Dit probeer en heb ik geprobeerd maar daarin schiet ik tekort, Jezus vraagt dit aan ons/mij maar weet ook dat wij mensen zijn op een constant leren in geloof.

Ans Bieleveld | 9 september 2011 | 09:28 | 12d299

Het is zeker moeilijk de ander zó lief te hebben als Jezus deed. Begin er dus maar niet aan.
Dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest!
Het is onze dagelijkse strijd om in Hem te blijven, want inderdaad: “Zonder Mij kun je niets doen”

jeanne | 9 september 2011 | 12:21 | 561fee

Het is geen verzoek wat Jezus hier
zegt maar een gebod.
U die het woord gelezen heeft, begin
er dus vandaag nog maar aan te werken.

Wolf | 9 september 2011 | 13:02 | f3f8ea

Moeilijk! soms best wel echt moeilijk te begrijpen iemand die zo veel pijn doet lief te hebben!

Jezus weet wat het is om door een vriend verloochend te worden. Hij moest veel lijden ondergaan.

Omdat Hijzelf leed, is Hij in staat hen te helpen die verzocht worden lees ook (Hebreeën 2:18).
Hij heeft alle soorten moeite meegemaakt die er maar zijn.

In welke situatie we ons ook bevinden, Jezus weet hoe het is. Zijn lijden stelt Hem in staat met ons mee te voelen door genade en Agape liefde van God in de Geest van God. Amen.
Hij begrijpt alles wat wij niet in staat zijn te begrijpen op dat moment van zwakheid in de vlees.

Have a Lovely weekend

Thank you for your partnership in Christ

JB | 9 september 2011 | 14:11 | 85ef77

@Wolf. Je bent wel een beetje kort door de bocht en Jezus heeft meer begrip dan jij. Geef ons eens handvaten? Alleen maar zeggen dat als je het woord gelezen hebt er vandaag moet aan beginnen te werken is in mijn ogen niet erg christelijk. Doet mij denken aan de schriftgeleerden. Met bijbelteksten en mooie woorden gooien kan ik ook maar kom ik in de negatieve zin veel te veel tegen in mijn omgeving. Daden ontbreken!

Annie | 9 september 2011 | 14:23 | fd28e0

Liefhebben begint in het hart en komt in daden openbaar. Niet andersom. Want dan zijn onze zogenaamde liefdedaden niet anders dan een beetje lievig doen. Liefde is niet alleen lief, maar ook eerlijk. Er is er maar Eén die anderen meer liefgehad heeft dan Zichzelf, en die anderen zijn en blijven zondaren, die van nature nooit naar God vragen noch Hem zoeken. Het genadewonder is dat God opzoekt en dan wordt het waar: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (van eeuwigheid). Uit die liefde vloeit de ware naastenliefde, die zich altijd als eerste bekommert om het zielenheil van de naaste.

Mat | 9 september 2011 | 16:11 | beaa19

Het klinkt of beter het leest mooi Wolf en Mat, maar is ook het ook eerlijk
het lijkt mij alsof er een lesje gelezen wordt.Jezus was/is liefde Hij was zonder zonde
ik denk als wij eerlijk zijn dat wij dat als mens niet volbrengen.

Ans Bieleveld | 9 september 2011 | 17:41 | 12d299

@ Annie
Je oordeelt hier zonder aanzien des persoons.
Als je mijn buurvrouw was, zou je zien dat in mijn huisgezin daden niet ontbreken. Net als in het verkeer kan ik niet de geboden naast mij neerleggen. En natuurlijk heeft Jezus meer begrip dan mij daarom gebruik ik ook zo veel mogelijk Zijn Woord. Door Hem bestaat alles.
Zie de lijst van 71-LJN-7 op 06 september
God’s zegen liefde en begrip toegewenst

Wolf | 9 september 2011 | 17:45 | f3f8ea

Het grootste gebod,
Heb je naaste lief als jezelf.ik heb al moeite met mezelf zo nu en dan,laat staan mijn naaste, math 22;37-40.
Daarin zal de Here mij moeten bijstaan, vooral als mensen hun vinger naar je wijzen, terwijl je je van geen kwaad bewust bent.
En neem WO 2 wat voor verschrikkelijke haat en vernietiging er niet heeft plaatsgevonden tegen de mensheid,zelfs kinderen,onschuldig in hun onschuld.

@Annie,
Ja, ik mis chris ook, ik hoop dat alles wel gaat met hem.
Allen een goed weekend!

Truida | 9 september 2011 | 18:56 | a54034

Ans, jammer dat je achter de woorden de beleefde en doorleefde waarheid niet ziet. Dit is geen dogma, maar dit wordt de doorleving van de ware Christen. Ja, en dat komt hij of zij alles te kort en kan nooit aan dat liefdesbevel (dat is wat anders dat een gebod of bevel om maar lief te hebben) volkomen voldoen. Maar dacht je dat de Christen volmaakt is of in dit leven zou worden? Lees Paulus maar eens na, die zelfs opgetrokken was tot in de derde hemel: ´Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods´ (= dat alleen maar zondigen kan). Maar dat staat er nog wat achter: `Ik dank God door Jezus Christus onze Heere´.

Mat | 9 september 2011 | 20:11 | 3449cd

Mat bedoel je jouw beleefde en doorleefde woorden? of de woorden die slaan op dit bijbel gedeelte.Inderdaad kun je in een reactie niet veel van je persoonlijkheid laten zien. Ik voor mijzelf probeer mij te toetsen aan het woord maar ik ben Jezus niet, mijn leven leef ik met een groot vertrouwen in God en in Zijn Zoon maar ik kan eerlijk zeggen dat ik vooral mens ben met tekortkomingen de Almacht is voor God ook zijn geschreven woord. Sorry naar jou toe als ik het verkeerd begrepen heb.

Ans Bieleveld | 9 september 2011 | 20:53 | 12d299

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.