Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 1:9

God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

-- 1 Korintiers 1:9

Zijn wij op onze beurt Jezus ook trouw?
Het is zoals Paulus schrijft:
Door Christus worden wij rechtvaardig
en heilig en door hem worden wij verlost

Wolf | 14 september 2011 | 12:48 | be0bf7

We weten dat God een rechter is,dat Hij oordeelt, en gezien de puinhoop in deze wereld is dat maar goed ook! De Bijbel zegt dat Jezus zowel onze rechter als onze redder is. Lees bijvoorbeeld Johannes 3:18 en Romeinen 8:1.

Hoe voel jij je bij het beeld van Jezus als rechter? En als je hierbij bedenkt dat Hij onze redder is, voel je je dan nog steeds hetzelfde?

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. YES! we can trust a God like this He is faithfull GOD forever!Amen.

In Christ

JB | 14 september 2011 | 14:28 | 85ef77

Hoe kun je redder en rechter ineen zijn ?
Conflicteert dit niet teveel ?
Ergo, is het de keus tussen oordelen en veroordelen ?

Jerry | 14 september 2011 | 16:52 | 65b6ff

Voorheen was er een aanklager(Satan) lees Job
Jezus is volgens mij geen rechter maar pleitbezorger (1Joh. 2,1)

Wolf | 14 september 2011 | 17:12 | f3f8ea

Jerrry,

Als mens kunnen we geen redder en rechter in een zijn. Dat klopt, maar…Jezus Christus is onze Redder en God is onze Rechter.

Om aan het komende oordeel te ontkomen moeten mensen zich bekeren van hun zonde en ongerechtigheden. God wil niet dat mensen verloren gaan naar de hel. Daarom stuurde Hij zijn Zoon Jezus naar de aarde om voor ons te laten sterven en op te laten staan uit de dood. Jezus heeft hiermee de straf voor onze zonden betaald.

Om naar de hemel te mogen, “volstaat” het te erkennen dat we zondaars zijn, te erkennen dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven en vervolgens opgestaan is en onze zonde te belijden en uiteraard berouw te tonen voor onze zonden.

Rachel | 14 september 2011 | 18:11 | 054040

@Jerry, helemaal mee eens, God oordeelt en door Jezus, voor ons gestorven aan het kruis en weer opgestaan, is er ook genade. Dat is precies de reden dat het niet conflicteerd.

Desiree | 14 september 2011 | 21:47 | 735bcf

Maarrrrrrrrr, is sterven aan het kruis dan geen gevolg van het vellen van een vonnis dus een veroordeling ? Ad ergo, wie vonnist wie ?

Jerry | 15 september 2011 | 15:24 | 65b6ff

Reacties gesloten