Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 5:6-7

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

-- Matteus 5:6-7

Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Jak. 2,13
Wat een liefdevolle God die wij mogen kennen dmv het Woord, de Weg voor iedereen bewust of onbewust that’s the question.
Laat ons bidden voor inzicht en bewustwording in Hem die de sleutels heeft tot een leven in rechtvaardigheid.
Ik hoop persoonlijk dat Annie haar verbittering los kan laten, en bewust wordt van de vreugde van de Heilige Geest, en hiermee inziet dat niet iedereen de Heer hoeft te kennen om te ontvangen. Uiteindelijk zal de gehele mensheid schuldig voor zijn aangezicht staan, maar Hij zal eenieder barmhartigheid betonen.
God’s zegen en goedenacht

Wolf | 18 september 2011 | 02:00 | f3f8ea

Wees dus volmaakt zoals jullie Hemelse Vader volmaakt is,

Enkel deze zin in dit gedeelte zegt eigenlijk alles wat God van ons vraagt!

Ans Bieleveld | 18 september 2011 | 06:43 | 12d299

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid.
Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie.
Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Om Jezus’ wil. Amen [Filipp.1:3-6]NBG

Gezegende zondagen gewenst groetjes

JB | 18 september 2011 | 12:36 | 85ef77

Reacties gesloten