Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:10

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

-- Romeinen 8:10

8 reacties op de tekst van maandag 26 september 2011 – Romeinen 8:10

1 Johannes 3,7 
Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is.
Zou het wat uitmaken of iemand gelooft?
Moet je iemand of je kinderen wel het Woord leren?
Er staat immers geschreven de letter dood alleen de
Geest brengt leven. Terugkomend over het stuk van
Hans waar hij schrijft dat mensen ‘aangeraakt worden
door het Woord’ zet ik mijn vraagtekens bij.
Het Woord is namelijk een tweesnijdend zwaard, wat
ziel en geest been en merg raakt. Zo’n zwaard dood je.
Gelukkig geeft Jezus ons naastenliefde en Johannes
ons het inzicht van een rechtvaardige.
Offers heeft de Vader niet verlangt maar wel doen wat
juist is.
Goedenacht

Wolf | 26 september 2011 | 01:55 | f3f8ea

Opfrisser met de 7 w’s

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. — Romeinen 8:10 

Wie? Christus in ons 

Wat? Ons lichaam, het vlees, dood vanwege de zonde, maar is onze geest leven 

Waar? In ons lichaam 

Waarom? Omdat, wanneer wij ons aan Christus overgeven, wij opnieuw geboren zijn, wij met Hem gestorven zijn.  Een dode  is dan niet meer aansprakelijk voor de zonde 

Wanneer? Indien Christus in ins is, in ons woont, wanneer ons hart zijn woonplaats is. 

Waarvoor? Omdat wij dan gerechtvaardigd zijn, door het geloof in Hem 

Waartoe? Zodat wij weer vrij toegang hebben tot de  Vader, zonder tussenkomst van wie dan ook. De Vader ziet ons aan in het volbrachte werk aan het kruis van de Here Jezus. Wat een genade!

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, dank U dat U in mij wilt wonen door uw heilige Geest en dat ik bij de Vader weer mag komen en U de relatie heeft hersteld. De eeuwigheid is nog te kort om U daarvoor te danken.
 
[admin edit: reclame verwijderd]

Arie | 26 september 2011 | 07:11 | 5ad329

Thinking about what a
Friend had said
I was hoping it was a lie.

Wolf | 26 september 2011 | 09:02 | f3f8ea

Alleen Jezus bezit de woorden van eeuwig leven. Ze zijn niet woorden van dood, maar van leven,ze zijn niet alleen maar voor vandaag, maar voor eeuwigheid. Hij weet onze verleden,onze hedendaags,onze toekomst. Hij is er geweest, en Hij zal er zijn voor al onze huidege en toekomstige omstandigheden.

Naar wie zouden we moeten gaan Heer? (JOHN 6:68-71)

Lieve groet en Gods zegen

Enjoy life in Christ

JB | 26 september 2011 | 11:41 | 85ef77

Als U wilt weten hoe het zit, Vraag aan God om inzicht en wijsheid in de naam van Jezus Christus en van tijd tot tijd wanneer u het dragen kan, zal god het geven 😉

raymond | 26 september 2011 | 12:47 | c2bdda

joh 1:1
In het begin was het Woord ,en het Woord was bij God en het Woord was God.
joh1:4,5
In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

wolf het is juist van levensbelang om het Woord te kennen!
jij zet je vraagtekens bij het stukje van hans,maar ik zet vaak vraagtekens achter
jouw reacties.
Wie is de HERE JEZUS voor jou!!!!

coby | 27 september 2011 | 08:51 | d50dcb

wolf denk nog eens na over het woord geloof.
bijvoorbeeld breng lof aan de heer. loof de heer..

dus geloven betekend eigenlijk god liefhebben. dus als u god lief heeft dan doet u wat hij zegt. u leeft rechtvaardig, en u leeft rechtvaardig omdat u god gelooft op zijn woord. en hem lief heb (heeft dus 2 betkenissen. 1. je neemt aan dat wat god zegt waar is(geloven/overtuigd) en je doet wat hij van u verlangd omdat u god lief heeft Loven, Geloven.

dus wie rechtvaardig is, doet wat god wil. wie doet wat god wil heeft god lief. de heer loven heet dat. dus geloven is god liefhebben. Lof, loof, geloof. 😉 dus als je je afvraagt of je geloof moet hebben om rechtvaardig te zijn, hierbij uw antwoord. je kan niet anders dan geloven wil je rechtvaardig zijn 😉 want wie het recht lief heeft heeft god lief want liefde houdt van recht. wie van recht houdt heeft liefde. 😀

het is misschien wat omslachtig getypt maar ik hoop dat je het begrijpt!

raymond | 27 september 2011 | 15:50 | c2bdda

@Coby & Raymond
Ik kan het persoonlijk niet beter omschrijven dan Paulus in Fil.3,8
Het kennen van Christus Jezus mijn heer overtreft immers alles.
Ik heb alleen grote moeite met elke vorm van religie. (Te veel doden, uitsluitingen haat kortom waanzin en weerzinwekkend) Er zijn ik weet niet hoeveel duizend religie’s en stromingen die alle beweren de waarheid in pacht te hebben. Mijn logica is hierin dat ze alle ongelijk hebben. (Dus ook leugens verkondigen)

Deze woorden van Salomo staan ook geschreven in het Woord en zijn dus waarheid,
Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht, maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. Pred. 8 16,17

Deze woorden van de mens Jezus blijf ik herhalen,
Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Luk.12,57
Dus wil je zorgen voor je leven, dan leef om te zorgen!

Wolf | 28 september 2011 | 01:21 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.