Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

-- 1 Johannes 4:7

10 reacties op de tekst van dinsdag 27 september 2011 – 1 Johannes 4:7

 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. (Rom. 2,14:16
Iets om over na te denken.
Goedenacht

Wolf | 27 september 2011 | 01:11 | f3f8ea

Laten wij,,,,,,,,,,,,,,,elkander,,,,,,,,,,,,,,liefhebben,,,,,broeders en zusters.
Een ieder die liefheeft IS UIT GOD GEBOREN EN KENT GOD!!!
Helaas moet ik bevestigen dat er “”ongelovigen””in mijn omgeving,mij meer vertroosting hebben gebracht!

God alleen is een kenner der harten,Hij weet wat er in een mens omgaat.

Ik groet ook Annie en chris en hoop hen weer eens te horen, hoe of het gaat met hen.

God,s zegen en een mooie dag.

Truida | 27 september 2011 | 08:19 | a54034

Hallo Truida (en allen)

Je hebt volkomen gelijk,soms meer liefde bij ongelovigen. Met mij gaat het bijzonder
slecht:veel angsten,moet (met spoed)naar ziekenhuis; Chris

Chris | 27 september 2011 | 09:55 | ba915d

Lieve mensen,

Willen jullie bidden voor Chris? Hij heeft dringend gebed nodig en een wonder van God.

Chris, weet dat wij voor je blijven bidden. Goed dat je naar het ziekenhuis gaat. Heel veel sterkte, mede namens Hans.

Rachel | 27 september 2011 | 10:47 | 84efa8

@ Chris,
Ik sluit me aan bij Rachel,
Het is jammer dat het via de pc moet, anders kwam ik bij je op bezoek.
God is overal, ook bij jou,
Ook ik ben door velen uitgesloten geweest door leerstellingen,en gewoontes van christelijke gemeentes,waarin ik NA het getoetst te hebben uit God,s woord daarin niet mee kon gaan.
Toch heb ik in eenzaamheid, met heel veel strijd gemerkt dat God je niet in de steek laat, Hij laat niet varen het werk in jou wat Hij begonnen is,
Hou vast Hem, die zijn leven voor jou gegeven hebt; God in het vlees geopenbaard,ook al zie je het nu niet,,,,,als wij onze verkeerde dingen door vreselijke teleurstelling en AFWIJZINGEN in een terugval,van mensen< belijden, HIJ IS GETROUW EN RECHTVAARDIG DAT HIJ JOU EN MIJ ALLES VERGEEFT.
Hou vast wat je hebt,in HEM,al is het nog zo,n klein beetje,Hij zal de rokende vlaspit NIET uitdoven.Jes 42;3.
Een hele lieve groet van mij.

Truida | 27 september 2011 | 11:38 | a54034

Lieve Vader in de hemel,
ik wil U bidden voor Chris deze zieke.
U kent en doorgrond hem/haar
U ziet haar/zijn verdriet en pijn.
Kom dichtbij haar/hem en troost haar/hem.
Verwarm haar/hem met Uw liefde en aanwezigheid,
dat zij/hij in de strijd die zij/hij moet voeren zich niet eenzaam voelt,
maar weet dat U de weg met haar/hem gaat. In Jezus Naam. Amen

JB | 27 september 2011 | 12:25 | 85ef77

@chris, Vertrouw op god, want god is de volmaakte liefde.. heb geen angst want de volmaakte liefde verdrijft de angst. twijfel niet aan god, geloof met heel uw hart in Jezus Christus, want zijn striemen brachten Jou genezing, wees god dankbaar dat u in deze zware beproeving zit want hij zal u aansterken als een medicijn, zijn woord IS als een medicijn. zijn lijden is jou genezing, wees gezond want dat ben je. wees er nu maar zeker van, geloof zonder twijfel want je geloof heeft je behouden. wees dankbaar voor de dingen die wel goed gaan opdat de dingen die minder gaan ook vanzelf goed gaan. als één deel van het lichaam eer ontvangt dan delen de andere delen van het lichaam mee in die luister. zegen jezelf met goede gedachtes en twijfel niet! want wie twijfelt krijgt de twijfel. wie volkomen vertrouwd op god zoals je nu doet, zal geen teleurstelling kennen.

bedenk goed dat god een levende god is, een god van genezing. geen god van ziekte of ellende.
ik ben zelf ook beproefd met ziekte in mijn lichaam, maar ik vertrouw op god die tegen me zegt, je bent gezond mijn kind. wees gerust en vertrouw mij, want ik ben het, je heer, ik ben altijd bij je en laat jou nooit in de steek, al moet je door een diep dal vreest niet want ik ben bij je.

ik wens je gods heerlijke en rijke zegen toe, opdat hij je onvolkomenheden aanvult zoals hij wil. ik wens dat jou vertrouwen in hem sterker wordt dan dat het(vertrouwen) nu al is. en dat uw angst verdwijnt omdat de onvoorwaardelijke en volmaakte liefde van god over u komt. in Christus Jezus Naam!

gelukkig zijn zij die lijden,omwille van Christus want ze zullen daardoor ook de luister dragen van Christus.
gelukkig zijn zij die lijden, want het maakt een einde aan de zonde!

ik hoop dat je nu extra bemoedigd bent en dat je zonder twijfel maar juist vol vertrouwen weer zal leven in de liefde van onze God en REDDER de Enige de Echte Jezus Christus.

raymond | 27 september 2011 | 13:09 | c2bdda

Hallo iedereen,

zeer erg bedankt voor alle bemoedigingen,maar ik heb pech.Vandaag mij via spoed
aangemeld bij ziekenhuis ,terug weggestuurd wegens ‘overvol’ ,geen kamer vrij.
Ik hou het niet langer vol thuis,weet niet meer wat ik moet doen,wil niet meer thuis slapen.Mag pas terugaanmelden rond 10 oktober ,dat haal ik gewoon niet meer.
telkens ik in lijn huis kom;ovevalt mij de eenzaamheid ,de afwezigheid van zorg,gevolg DEPRESSIE. Zal misschien morgen ‘rechtstreeks naar dokter’ telefoneren.

Nu nog iets totaal anders (niet op jullie bedoeld hoor):maar een uitspraak van
de bekende ‘GANDHI’ (n;b. geen christen)Hij citeerde: “ALS de wereld de Christus
van de christenen ontmoeten, zullen ze worden gered. JAMMER genoeg hebben ze
‘de christenen’ van de Christus ontmoet en ze hebben Hem afgewezen.
Nadenkertje?

Toch iedreen goedeavond en bedankt voor gebed,broeders en zusters.

Chris | 27 september 2011 | 19:26 | ba915d

Hallo allemaal!!
Ik wens deze Chris God’kracht en Liefde in zijn ziek zijn!!
Chris is voor mij/ons(mijn man) helemaal onbekend,maar toch een christen-naaste!!
Sterkte!!

Magda Hofman | 27 september 2011 | 19:59 | d54893

@chris, ze hebben hem afgewezen omdat ze bang waren voor zijn licht. ze waren zich bewust van hun zonde en wisten niet dat Christus hun zonden kan weg nemen wanneer ze berouwvol naar hem toe gaan. in plaats daarvan zijn ze terug de donkere duisternis in gerend, door hun angst.

God staat altijd met zijn armen wijd en is gelukzalig wanneer een zondaar tot inkeer komt en hem om genade vraagt, de hemel jubelt en juicht het dan uit van blijdschap!
twijfel niet aan god want hij is echt , en woorden zijn te beperkt om te beschrijven hoe goed onze heer is. Jezus is zijn ultieme manier geweest om ons te laten zien hoe liefdevol en volmaakt hij is. in Jezus vinden wij alle eigenschappen van god Halleluja! ik ben gelukzalig door de kracht van Jezus!

raymond | 29 september 2011 | 00:12 | c2bdda

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.