Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 8:9

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

-- 2 Korintiers 8:9

2 reacties op de tekst van donderdag 06 oktober 2011 – 2 Korintiers 8:9

Jezus, Jezus, Heiland, Redder, mijn bevrijder,
ik hou van U, ik verlang naar Uw aanwezigheid in alles wat ik doe,
dat Uw Geest mij op mijn wegen leidt;
daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe.
Jezus Koning van de eeuwigheid, Uw volk gelooft Uw Woord.
Machtig Heer, alles wat leeft zigt tot Uw eer in eeuwigheid.
Hier zijn wij, U toegewijd; wij aanbdden U.

Glory be to God Almighty forever more!
Amen

JB | 6 oktober 2011 | 10:20 | 85ef77

Mooi lied,
‘k Stond eens stil op mijn pad
bij een ruw houten kruis
Om mij heen was het duistere nacht
Van dat kruis straalde licht
en een stem sprak mij aan:
“Kom mijn vriend,
‘k heb zolang reeds gewacht”.

In mijn hart klonk een stem:
“Ga toch weg hier van Hem
In de wereld glanst zilver en goud”.
Maar de glans van dat kruis
straalde diep in mijn hart
Straalde diep in mijn hart, tot behoud.

In het licht van dat kruis
zag ‘k mijn zonden en schuld
Ik ervaarde een wondere kracht
‘k Knielde neer en ik bad,
ja, ik dankte nog meer
Voor dat kruis dat verlossing
mij bracht.

In mijn hart klonk een stem:
“Ga toch weg hier van Hem
In de wereld glanst zilver en goud”.
Maar de glans van dat kruis
straalde diep in mijn hart
Straalde diep in mijn hart, tot behoud.

Daar was Eén, Die eens kwam
om Gods wil te voldoen
‘t Was de Heiland die stierf aan dat kruis
Door Zijn bloed bracht Hij ons
weer terug tot Gods troon
Weer terug naar het Hemelse Huis.
Weet jij reeds, o mijn vriend
dat de Heiland jou mint?
Heeft het licht van dat kruis jou bestraald?
O kniel neer en aanbid
jouw Verlosser en Heer
Want voor jou is ook alles betaald

Truida | 6 oktober 2011 | 12:48 | a54034

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.