Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

-- Galaten 5:1

17 reacties op de tekst van dinsdag 18 oktober 2011 – Galaten 5:1

Volgens mij is dit de bevrijding van
de Mozaïsche wet. Jezus zelf heeft
deze wet wel volbracht in zijn hele
menselijke leven tot en met de dood
aan het kruis, en ons zodoende
bevrijd van de wet en daarmee de
zonde. Hij is door deze daad hogepriester
voor altijd, wat onze genade mogelijk
maakt door reiniging van zijn bloed.
Als deze daad van Hem tot je doordringt
ontpruit de liefde voor God de Vader tot
aan je medemens toe.
Goedenacht

Wolf | 18 oktober 2011 | 01:19 | f3f8ea

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. — Galaten 5:1

Deze oude vertaling,waarin het voor mij duidelijk overkomt,maakt mij blij maar ook tegelijk droevig, zoals het in de gemeente waarin ik tot bekering ben gekomen zo toegepast werd, dat je WEDEROM met het JUK der DIENSTBAARHEID (slavenjuk)werd omvangen,wat verstikkend werkt,zodat ik en anderen deze heb moeten verlaten.
Wat een verlosser hebben wij, die in Zijn Woord zegt, je die innerlijke vrijheid die Hij je gegeven heeft niet wederom te laten ontnemen.
Vrijheid door Zijn Geest geeft blijheid.
Heel teleurstellend dit te ervaren,in Gemeentes.
Waardoor velen de weg zijn kwijt geraakt.

Truida | 18 oktober 2011 | 08:15 | a54034

Wat Truida zegt over het slavenjuk, dat heb ik ook ervaren, je wilt eigenlijk niet weg,
je houd van je Broeders en Zusters, maar God heeft het mij geopenbaart, dat ik weg moest,
ik heb een heel verdrietige tijd gehad en heel veel strijd nog een paar keer terug geweest,
maar nu in de genade van de Heer heb ik het achter mij kunnen laten.
En de Heer gaat verder PRIJS ZIJN NAAM, hij leid mij hij laat mij zijn GLORY ZIEN.
Het juk is gebroken, Jezus heeft alles maar ook alles volbracht, halleluja.
Maar laten we niet vergeten het zijn onze Broeders en Zusters vergeef hun blijf voor hun bidden voor geopende ogen en oren, Jezus is bij machte veel meer te doen dan wij kunnen beseffen HiJ IS GOD HIJ IS ALMACHTIG.
Heer we bidden voor onze Broerders en Zusters die de vrijheid in Christus kwijt zijn,
gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen, in dat spoor verder in zijn Naam,
de NAAM VAN JEZUS, AMEN.
Elizabeth

Elizabeth Frijhoff | 18 oktober 2011 | 09:48 | 649c13

Wat ben ik blij en dankbaar dat God Hans en mij uit de sekte bevrijd heeft waar we in zaten. Ze deden zich voor als evangelische kerk, maar hoe langer we daar zaten, hoe meer het opviel dat er allerlei zaken niet in overeenstemming waren met de Bijbel.

We mogen God nu dienen in een enthousiaste pinksterkerk, waar God ons heel erg veranderd heeft in positieve zin. Goede, Bijbelse prediking en het heeft ons veel goede vrienden opgeleverd. God is groot en zeer te prijzen voor alles wat Hij doet en geeft!

Rachel | 18 oktober 2011 | 10:15 | 515196

Goedemorgen allemaal!
God geeft aan:Accepteer de mensen die Ik op jou weg zet!!
In Zijn gemeente moet ook volop gewerkt worden!!!Ook in Zijn gemeente zullen
altijd broeders&zusters zijn die een heel andere mening hebben!!Maar we hebben
ze te aanvaarden zoals God ons aanvaardt!
Er zal geen volmaakte gemeente zijn!!
Ik heb ook de weg leren aanvaarden die God mij gegeven heeft:deze gemeente
is zeker ook niet volmaakt,maar God zegt:Wees trouw in je kerkgang/samenkomen!!
Samen heb je te leren/groeien de weg die Ik jullie wijs!!
Wij kerken GKV.
Ik ben nogal Bijbelse principes vasthoudend,ik lees ook dat God dit van mij vraagt!!
En wie ben ik om mijn hemelse Vader tegen te spreken??
Ik ben God iedere dag opnieuw dankbaar dat ik als Zijn kind mag leven!!
God’s zegen voor jullie!!!

Magda Hofman | 18 oktober 2011 | 10:43 | d54893

Als er voorgangers zijn diakenen en ouderlingen,spreek hen niet tegen,ook al lees je in de schrift het tegendeel,van leringen der mensen.
Denk maar niet lieve mensen,dat ik dit leuk vond, in zijn geheel niet,overmand door afwijzingen,kon ik hier verder niet in meegaan,wat de ander denkt of doet is geheel zijn of haar verantwoording, zoals het mijn verantwoording was.om deze gemeente te verlaten.
Nee, het heeft even geduurd met de situatie,maar vergeving is mijn verantwoordelijkheid,en heb dit moeten leren,en toegepast,Jezus leert je dat met Zijn geduld en liefde, Hij wijst je niet af, en Hij leert je om ook die ander niet af te wijzen, Zijn Woord waarschuwt ook,om NIET een ieder te volgen die zegt, zie hier, zie daar,en alles te toetsen aan Zijn Woord.
Helaas,de tekst van,
Je mag de onderlinge samenkomsten niet verzaken,is dikwijls mij om de oren gevlogen,een volmaakte gemeente is hier ook niet,laten dan degene die voorgaan zich niet zo gedragen,alsof zij de enige volmaakte gemeente zijn.
De verwerping van Israel,en het joodse volk, was 1 punt wat mij deze stap heb doen nemen.
Ik wens een ieder God,s Zegen toe.

.

Truida | 18 oktober 2011 | 12:26 | a54034

Nog even een toevoeging aan mijn voorgaande bericht,
een 2 de punt was, dat mijn dochtertje van bijna 12 jaar,een zeer gelovig meisje,die haar hart aan Jezus gegeven had, afgewezen werd, omdat zij graag gedoopt wilde worden, daar was toestemming voor nodig, van de ouderlingen, voorgangers en diakenen,NEE was het antwoord,,,,,met deze reden,,,,,,,dat zij nog GEEN beslissing kon nemen voor de Heer.
Een afgewezen, gekwetst kind, met veel verdriet,wat haar jaren parten heeft gespeeld,en nog,,,
Wie ziet het hart aan?
De mens, of God,
Een verder toevoeging is niet nodig,
Een ieder trekt zijn of haar eigen oordeel maar uit,want mijn overtuiging is dat er maar Een is die het hart aanziet, en weet wat er in de mens omgaat, en dat is Jezus Christus de gekruisigde en op gestane Heer.
Truida.

Truida | 18 oktober 2011 | 13:07 | a54034

Magda op het punt van elkaar aanvaarden heb je volkomen gelijk, de EEn achte zich niet hoger dan de ander, en je hebt gelijk er is hier op aarde geen volmaakte Gemeente.
maar elkaar aanvaarden gaat verder ik ga niet mee met hun dogma”s systemen.
Ik ben het eens met Truida, als de Heer zegt ga daar weg, dan wil ik gehoorzaam zijn, en net als Truida zegt dat kost heel veel strijd en verdriet, maar als je die stap zet in gehoorzaamheid aan Christus dan komt er vrede en rust in je Hart.
En ook wat Truida zegt je mag de onderlinge samenkomsten niet verzaken.
Lieve Broerders en Zusters wie dienen wij nou de mensen of Christus.
En Truida deze woorden zijn zo waar, de Heer ziet het Hart aan.
Mijn relatie met de Heer is Hem iedere dag ontmoeten en vragen Heer wat wilt U dat ik doen zal U wil geschiedde in mijn leven iedere dag en dan gebeuren er wonderlijke dingen,
die het verstand te boven gaan, Hem wil ik volgen en het staat in zijn woord, we zullen niet begrepen worden, men zal kwaad van ons spreken, maar als we ons laten leiden door zijn Geest, zijn we meer dan overwinnaar.
Truida ik bid voor je voor de rust en vrede van de Heer, en voor Magda dat we elkaar blijven zien in de liefde van de Heer sommige dingen zijn heel moeilijk te begrijpen,
maar ik geef het dan aan de Heer en vraag Heer U openbaring hier over wijs U mij de weg,
wilt U in deze siuatie komen in de Naam van Jezus.
En vergeten soms waar 2 of 3 tesamen komen in mijn Naam daar ben ik in hun midden,
dat ervaar ik als mijn Vriendin kom we gaan samen lofprijzen en aanbidden en we ervaren Gods Geest, amen.
een gezegende dag verder.

.

Elizabeth Frijhoff | 18 oktober 2011 | 13:38 | 649c13

De laatste zin van Truida is de moeite
waard om goed te overdenken lering uit
te halen en bewust van te worden.
Voor jou en je dochter deze tekst
1 Johannes 2,27 
Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Bedankt voor je schrijven en God’s zegen toegewenst

Wolf | 18 oktober 2011 | 13:51 | 3db5e2

Goedeavond iedereen,

Met open mond ,vol verbazing zit ik al jullie ‘ervaringen’ van de afgelopen jaren te
lezen.Ik sta werkelijk versteld.Ik geloof ook dat er veel ‘dwaalleer’ zich verspreid,zoals bv. ‘het WELVAARTSevangelie’,nl. als je leven aan JEzus heeft dat alle
financiele,geestelijke,gezondheidsproblemen worden opgelost;ik zeg jullie sedert ik
mij heb bekeerd,heb ik nog nooit ‘zoveel’ strijd ,familieruzies en conflicten gehad!!!
Ik heb afgelopen weekend ‘een ervaren ouder echtpaar’ ontmoet die NOOIT meer
naar samenkomsten gaan,omdat GOD het hun gewoon geoipenbaard heeft wat ze
wel
moeten doen:’getuige zijn met hun leven in hun woonomgeving,dat is alles…

Groeten, CHRIS

Chris | 18 oktober 2011 | 16:49 | ba915d

Lieve mensen,

Ik vind het mooi om te lezen hoe open jullie zijn. Jullie hebben niet altijd leuke dingen meegemaakt in de kerk lees ik. Goed dat jullie het principe van vergeving begrijpen en uitwerken in jullie levens.

Ik wil dat jullie weten dat ik me niet meer of beter voel dan jullie, of dat de kerk waar ik naartoe ga de enige ware kerk is. Ook daar kunnen fouten gemaakt worden en gelukkig zijn er nog heel veel andere goede kerken.

Moge God jullie rijkelijk zegenen in jullie levens en herstel brengen daar waar dat nodig is. Dat gun ik de dochter van Truida ook van harte. Triest dat er zo moeilijk gedaan werd over de doop. Ik hoop dat ze haar geloof en vertrouwen in God vast kan houden.

Heel veel zegen voor jullie allen,

Rachel

Rachel | 18 oktober 2011 | 19:06 | 88e395

@Chris,
Nooit zal ik zeggen dat iemand niet naar een samenkomst zal (moet)gaan,ikzelf kom uit een ongelovig gezin,zal niet in details treden maar het was altijd haat en nijd thuis,verdeeldheid.ik was de jongste,28 was ik als alleenstaande moeder en was 2 jaar bij de JG geweest vreselijk te moeten ontdekken dat dat een dwaalleer was, daarna dacht ik,,,never nooit meer geloof!Maar Jezus de Messias dacht anders,op mijn 28 jaar kwam ik tot Jezus,het eerste jaar ben je een baby in geloof, je hebt honger en je groeit,de waarheid en gerechtigheid van God was mijn houvast maar ook mijn strijd,echte geestelijke oorlog kan je wel zeggen, strijd in de hemelse gewesten,nu achteraf snap ik het, ik was een goede partij voor de wereld,en als je in het geloof staat overkomt je van alles, achterelkaar het een is nog niet geweest en het ander komt op je pad.
Maar er waren ook kleine wondertjes, zo kwam een oude buurvrouw van in de tachtig waar ik wel eens koffie bij dronk en over het geloof srak, op een dag naar buiten met een tegeltje met een zeilschip waarop stond.
GOD HEEFT ONS GEEN KALME REIS BELOOFD MAAR WEL EEN BEHOUDEN AANKOMST
soms slaan de golven van dit leven in allerlei beproevingen over ons heen,maar God is getrouw Hij laat niet varen het werk wat Hij in ons begonnen is.
deze oma leeft allang niet meer,maar haar tegeltje hangt als bemoediging aan de wand.
Groet Truida,
Dank Elizabeth en Wolf ook voor de reactie.

Truida | 18 oktober 2011 | 19:15 | a54034

God is overal in de natuur ,thuis en in de kerk, wanneer je het aangezicht van God zoekt
vind je God

Ans Bieleveld | 18 oktober 2011 | 19:29 | 12d299

@ Ans
‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ Openb. 4,11
E=MC2 Logica toch?

Wolf | 19 oktober 2011 | 01:05 | f3f8ea

Hoi Wolf,

Dat klopt, slimme jongen die Einstein

Ans Bieleveld | 19 oktober 2011 | 05:30 | 12d299

-knip-

Ed | 19 oktober 2011 | 09:03 | 6a98a6

@ Ed
Bescherming heeft de mensheid altijd
al gehad. Het is een kwestie van de
geestelijke wapenuitrusting aantrekken
en je hoeden voor afgoden.
Gelukkig staat in het Woord dat er niet
één afgod echt bestaat.
Hoed u wel voor afgoderij, hebzucht is bv
afgoderij.
Een fijne dag toegewenst

Wolf | 19 oktober 2011 | 10:54 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.