Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Prediker 10:12

De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.

-- Prediker 10:12

10 reacties op de tekst van woensdag 19 oktober 2011 – Prediker 10:12

Niet Wolf maar Paulus zegt:
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. 1Kor. 3,18
Aan de levende lijve ondervonden.

@ Truida
Ik wist het zei ik vandaag tegen mijn vrouw. Nu weet ik ook de geestelijke strijd die je moet leveren omdat je in het web van religie (JG) zat. Los kom je nooit en ik spreek uit ervaring, alleen ik ben niet gedoopt geweest wat minder problemen geeft met familie en kennissen.
Ik hoop dat we ons via deze weg kunnen steunen, en sterk maken.

Paulus schrijft dit toch ook niet voor niks in 1 Tim. 5,8:
Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

In deze religie ken ik voorbeelden te over waar deze tekst aan de laars wordt gelapt
door de regel van uitsluiting. Laat ons een vangnet worden, want naarmate de tijd verstrijkt zullen steeds meer gelovigen die dit niet met hun geweten kunnen verenigen religie’s gaan verlaten, en door deze dwaalleringen de weg kwijt zijn.
Heel veel sterkte en zegen dmv onze Heer Jezus Christus.
Goedenacht

Wolf | 19 oktober 2011 | 01:26 | f3f8ea

@ Wolf.
JG was de eerste keer dat wij uitgesloten werden,met een tekst uit de Bijbel,,, dat wij werden buitengeworpen in de buitenste duisternis waar wij konden wenen en tandeknarsen.
Het tweede drama, was de pinkstergemeente,waarin zoals in mijn vorige verhaal Israel en het joodse volk verworpen werd, en mijn dochtertje geweigerd werd om zich te laten dopen,de heiligmaking stond zo in het teken van deze gemeente,dat wij moesten zijn zonder vlek of rimpel als een bruid met alle gaven en plichten,dat dit verstikkend werkt, een heilig priesterschap,de angst om iets verkeerds te doen en een normaal leven te kunnen leiden was daarbij niet meer mogelijk,de voorgangers en ouderlingen moesten geeerd worden,om een lang verhaal kort te maken, heb ik mij altijd een Heiland voor ogen en geest gehad die zelf zo eenvoudig was,een liefdevolle Jezus,die zich de zwakkere de gewone man of vrouw juist liefhad,Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om deze gemeente te verlaten,Mijn vertwijfeling was groot,dat tegeltje was mijn kracht, de bijbel bestuderen op Israel, en dwaalleraars ook.
een ieder mag zich verheugen in het feit als je gelovig opgevoed word door je fam kring,mijn onwetendheid,het niet opgevoed worden met God is een gemis,als je uit de wereld komt, heb je juist elkaar zo nodig,
geestelijk contakt,elkaar bemoedigen in deze dwaze wereld vol van het kwaad,zorg dragen voor elkaar wat of wie je ook bent, is te vergelijken met de beeltenis van de voetwassing van Jezus,niet boven hem of haar gaan staan maar elkaar dienen in de liefde die Hij ons gegeven heeft door de Geest die In ons woont.
Ik ben verheugt dat Jezus de zondaar opzoekt,hoe laag je ook gezonken bent,
ik sluit met de al bekende tekst van Joh 3:16
Fijne dag allen en God,s Zegen.
Groet Truida.

Truida | 19 oktober 2011 | 08:56 | a54034

-knip-

Ed | 19 oktober 2011 | 09:17 | 6a98a6

Voor den groten raad,
Math 26:57-68.
Zochten de schriftgeleerden ook niet iemand van aanzien?
Dit gedeelte spreekt over een Jezus, van geen aanzien,een gewone timmerman,die zich boog naar hen die verloren waren in zonde en schuld,juist doordat Hij GEEN aanzien had werd hij veroordeeld, en zochten Hem te doden.
Wat een grote liefde,om als God,s Zoon,God in het vlees geopenbaard,Job 16:10,dit te moeten volbrengen,tegenover de wijsheid (dwaasheid)van de toenmalige schriftgeleerden en ouderlingen.

Truida | 19 oktober 2011 | 09:49 | a54034

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Math. 21,31
Hier staat dat alle partijen het koninkrijk
binnen zullen gaan. God is liefde.
Als Hij al een wet van behoud van energie
geschapen heeft, zou er dan geen wet zijn
van behoud van leven?
Gr. Wolf

Wolf | 19 oktober 2011 | 11:05 | f3f8ea

@Wolf,
Graag zie ik het bovenstaande verder toegelicht,

Truida | 19 oktober 2011 | 12:07 | a54034

Hallo Truida,

Ik vind je ‘levensgeschiedenis erg ontroerend,ik ben tot de vaststelling gekomen dat geen mens te vertrouwen is, alleen God. Staat er ergens niet: ‘Vervloekt is degene die op een mens (dus ook oudste /voorganger) vertrouwt,ik weet niet waar de
tekst staat,Jeremia misschien…?
Veel sterkte .Deliefde is het belangrijkste.
Velen zullen die dag zeggen:’Hebben wij dit niet gedaan endaT? EN Jezus kan zeggen,ik heb u nooit gekend??? (Matteus of Marcus…???)

Groeten,

Chris

Chris | 19 oktober 2011 | 17:18 | ba915d

Hallo Chris,

Als er in Jeremia 17:5 inderdaad staat: “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt”, betekent dat dan echt dat geen mens te vertrouwen is?

Volgens mij staat deze zin in de context van de ongehoorzaamheid van Gods volk (incl. de leiders). Valse profeten die “profeteren” wat de koning graag wil horen, vertrouwen op de hulp van Egypte [wat in principe toch een van de vijanden van het volk is], etc.
Het belangrijkste is het slotgedeelte van dit vers, dat jij hebt weggelaten. Als je hart van God afwijkt, ontstaan er namelijk problemen.

Maar in hoeverre kunnen mensen Godvruchtig en betrouwbaar zijn? Zou het kunnen dat er uitzonderingen op de door jou gestelde regel zijn???
Ik zou zeggen: beproeft de geesten, of zij uit God zijn en “BEHOUDT HET GOEDE !”. Oftewel, pas ervoor op dat je alle mensen gaat wantrouwen tot het tegendeel bewezen is.

Moge God jou Zijn trouw en liefde tonen!
Hans

Hans | 19 oktober 2011 | 17:52 | 515196

Hallo Chris,
Heb je een concordantie?een bijbels woordenboek? Als je eens een woord te binnen schiet dan kan je dat zo makkelijk opzoeken.

1Joh 4:1 en versen 2-6 God in het vlees geopenbaard, velen verkondigen een gewone Jezus in Joh 1:1-18 staat dat God het vleesgeworden Woord is, lees dit eens, voor mij was dit jaren verborgen en ineens, begreep ik het zo duidelijk,dat kwam door een verkeerde verkondiging.
Er ging een hemel voor mij open.

Een hele fijne avond en ik gedenk je in mijn gebeden.
Groet Truida.

Truida | 19 oktober 2011 | 18:53 | a54034

@ Truida
Je houdt een antwoord van me tegoed
(hoewel het niet makkelijk zal zijn)
Ik ben zelf twee dagen weg, maar
zal je komend weekend proberen te
antwoorden.
Goedenacht

Wolf | 20 oktober 2011 | 01:25 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.