Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Prediker 10:12

De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.

-- Prediker 10:12

-knip-

Ed | 19 oktober 2011 | 09:17 | 6a98a6

Voor den groten raad,
Math 26:57-68.
Zochten de schriftgeleerden ook niet iemand van aanzien?
Dit gedeelte spreekt over een Jezus, van geen aanzien,een gewone timmerman,die zich boog naar hen die verloren waren in zonde en schuld,juist doordat Hij GEEN aanzien had werd hij veroordeeld, en zochten Hem te doden.
Wat een grote liefde,om als God,s Zoon,God in het vlees geopenbaard,Job 16:10,dit te moeten volbrengen,tegenover de wijsheid (dwaasheid)van de toenmalige schriftgeleerden en ouderlingen.

Truida | 19 oktober 2011 | 09:49 | a54034

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Math. 21,31
Hier staat dat alle partijen het koninkrijk
binnen zullen gaan. God is liefde.
Als Hij al een wet van behoud van energie
geschapen heeft, zou er dan geen wet zijn
van behoud van leven?
Gr. Wolf

Wolf | 19 oktober 2011 | 11:05 | f3f8ea

@Wolf,
Graag zie ik het bovenstaande verder toegelicht,

Truida | 19 oktober 2011 | 12:07 | a54034

Hallo Truida,

Ik vind je ‘levensgeschiedenis erg ontroerend,ik ben tot de vaststelling gekomen dat geen mens te vertrouwen is, alleen God. Staat er ergens niet: ‘Vervloekt is degene die op een mens (dus ook oudste /voorganger) vertrouwt,ik weet niet waar de
tekst staat,Jeremia misschien…?
Veel sterkte .Deliefde is het belangrijkste.
Velen zullen die dag zeggen:’Hebben wij dit niet gedaan endaT? EN Jezus kan zeggen,ik heb u nooit gekend??? (Matteus of Marcus…???)

Groeten,

Chris

Chris | 19 oktober 2011 | 17:18 | ba915d

Hallo Chris,

Als er in Jeremia 17:5 inderdaad staat: “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt”, betekent dat dan echt dat geen mens te vertrouwen is?

Volgens mij staat deze zin in de context van de ongehoorzaamheid van Gods volk (incl. de leiders). Valse profeten die “profeteren” wat de koning graag wil horen, vertrouwen op de hulp van Egypte [wat in principe toch een van de vijanden van het volk is], etc.
Het belangrijkste is het slotgedeelte van dit vers, dat jij hebt weggelaten. Als je hart van God afwijkt, ontstaan er namelijk problemen.

Maar in hoeverre kunnen mensen Godvruchtig en betrouwbaar zijn? Zou het kunnen dat er uitzonderingen op de door jou gestelde regel zijn???
Ik zou zeggen: beproeft de geesten, of zij uit God zijn en “BEHOUDT HET GOEDE !”. Oftewel, pas ervoor op dat je alle mensen gaat wantrouwen tot het tegendeel bewezen is.

Moge God jou Zijn trouw en liefde tonen!
Hans

Hans | 19 oktober 2011 | 17:52 | 515196

Hallo Chris,
Heb je een concordantie?een bijbels woordenboek? Als je eens een woord te binnen schiet dan kan je dat zo makkelijk opzoeken.

1Joh 4:1 en versen 2-6 God in het vlees geopenbaard, velen verkondigen een gewone Jezus in Joh 1:1-18 staat dat God het vleesgeworden Woord is, lees dit eens, voor mij was dit jaren verborgen en ineens, begreep ik het zo duidelijk,dat kwam door een verkeerde verkondiging.
Er ging een hemel voor mij open.

Een hele fijne avond en ik gedenk je in mijn gebeden.
Groet Truida.

Truida | 19 oktober 2011 | 18:53 | a54034

@ Truida
Je houdt een antwoord van me tegoed
(hoewel het niet makkelijk zal zijn)
Ik ben zelf twee dagen weg, maar
zal je komend weekend proberen te
antwoorden.
Goedenacht

Wolf | 20 oktober 2011 | 01:25 | f3f8ea

Reacties gesloten