Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 42:2-3

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.

-- Jesaja 42:2-3

8 reacties op de tekst van woensdag 09 november 2011 – Jesaja 42:2-3

Beste broeders en zusters, wie wil er mee bidden voor mijn zusje en haar chirurg?
Ze gaat zo naar de operatiekamer om door een christelijke chirurg voor de vierde keer geopereerd te worden, deze man heeft er ook veel verdriet van dat het iedere keer weer fout loopt na een aantal weken.
Heb allen een goede dag met God’s zegen

Mieke | 9 november 2011 | 08:09 | c05dbb

Ik bid met je mee. Ook om zegen voor de handen van de chirurg, en voor je zusje om kracht en genezing.

Deomlew | 9 november 2011 | 08:51 | a8fd80

We bidden met jullie mee in Christus: Petrus maakte een rondreis langs alle plaatsen waar volgelingen van Jezus woonden en kwam ook in the stad Lydda. Daar trof hij Aeneas aan, een verlamde man die al acht jaar op bed had gelegen. Petrus zei tegen hem: “Jezus Christus geneest u, Aeneas. Kom uit uw bed en maak het zelf op.”
De man stond onmiddelijk op. Toen de bewoners van Lydda en Saron hem gezond en wel zagen rondlopen, bekeerden zij zich ook tot de Here Jezus.Amen![Handel.9:32-35] Ik geloof dat God’s definitie van hoop is anders dan de natuurlijke definitie.
God’s liefde: en hierin is Gods liefde ons geopenbaard:God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.Het wezenlijkee van the liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad!Amen! en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Amen! Orijs de Heer mijn ziel,prijs mijn hart zijn heilige naam.Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet een van Zijn weldaden. [PSALM 103:1-2]

God be blessed and bless us all
In Christ

JB | 9 november 2011 | 10:41 | 85ef77

Heel veel sterkte,

Ik hoop dat de operatie goed geslaagd is, inmiddels. Ik geloof God voor een wonder in haar leven.

Rachel | 9 november 2011 | 13:16 | 61df10

heel veel sterkte voor je zus en zeker voor jullie gezin
Jullie mogen Gods aanwezigheid zeker ervaren Zijn zegen gewenst voor de operatie en daarna.

Liefs Ans

Ans Bieleveld | 9 november 2011 | 15:24 | 12d299

Moge god haar bijstaan en de chirurg ook wijsheid geven bij de operatie. God doet nog steeds wonderen en het zal gaan in Jezus naam

Veel sterkte

ansje | 10 november 2011 | 01:08 | 7cb8f4

God is goed!
Mijn zusje is inmiddels geopereerd, en heb haar gisteren gesproken.
Heb haar verteld dat ik voorbede heb gevraagd aan u allen.
Dit heb zij mogen ervaren, het was namelijk mogelijk dat de operatie
zo’n 5 tot 6 zou duren, maar; God is Goed!) het was in 2 uur en 15 minuten klaar.
Nu gelovig en geduldig afwachten wat de Here God gaat doen, geven ……………..

Prijst en looft God in alles!!! ook in de file!

Toen ik bij m’n zusje wegging kreeg ik de drang om wat te eten, en heb een glas thee met iets te eten gekocht.
Daarna zoals altijd God’s bescherming gevraagd om veilig naar huis te rijden.
Ik zat nog geen 10 minuten op de A2 toen ik een filemelding kreeg;
een betonnen paal van 16 meter lag overdwars op de snelweg.
Als ik die drang om wat te eten niet had gekregen (eigenlijk geen tijd daarvoor, ik moest nog eten koken, kreeg bezoek, en had een afspraak…) dan had het allemaal anders kunnen verlopen.

Looft God looft Zijn Naam alom Berijmde psalm 150 vers 1
Looft Hem in Zijn heiligdom
Looft des Heeren grote macht
In den hemel Zijner kracht
Looft Hem, om Zijn mogendheden
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk
Voor Zijn troon en hier beneden

Hartelijk dank aan u allen

Heb een goede dag met God’s zegen

Mieke | 10 november 2011 | 09:34 | c05dbb

Kippenvel krijg ik van je verhaal Mieke! 🙂 Prijs de Heer!

Deomlew | 10 november 2011 | 11:14 | a8fd80

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.