Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 18:10

De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

-- Spreuken 18:10

3 reacties op de tekst van zaterdag 03 december 2011 – Spreuken 18:10

Daarom!!!

daarom wil ik U danken
voor de liefde en de kracht
Voor het altijd willen luisteren
voor het koesteren zo zacht

Daarom wil ik U danken Vader
Nooit ben ik alleen
want waar ik ga of sta
U bent altijd om mij heen

Daarom wil ik U danken
een ander houdt zich soms doof
Maar ik!!! mag van U vertellen
en delen in geloof

Daarom mag ik U danken
voor de liefde en de kracht
Wilt U een licht zijn voor een ieder
U heeft het in Uw macht!!!

ans Bieleveld | 3 december 2011 | 04:54 | 12d299

Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen. HERE mijn God, wat bent U groot! U bent omringd door pracht en majesteit; God kleedt Zich in het licht alsof het mantel is. De hemel wordt door Hem als een tent opgezet! Amen ! Hallelujah! God is groot en machtig!
Amen:-)

Hartelijke groet en gezegende weekeind gewenst

In Christ and the fellowship of the Holy Spirit

We are one

JB | 3 december 2011 | 12:01 | 85ef77

Ja Vader ik dank U ik loof en prijs U ik aanbid U U leid ons door de kracht van de Heilge Geest,
door die kracht zijn we een licht in de duisternis.
Vader soms is alles donker om ons heen maar dan ga ik tot U Heer komt U in deze situatie.
Help mij en de Heer is er altijd we gaan door dingen heen, Maar prijs de Heer met Hem zijn we meer dan overwinnaar.
Heer leer ons om te zien in genade om uit te stappen en U weg te gaan, eerlijk zijn tegen elkaar en niet met de massa meegaan dat is gemakkelijk, maar gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen AMEN.
Broers en Zussen begrijpen elkaar soms niet maar weet dat het onze Broers en Zussen zijn,
ondanks dat ze ons soms mijden heb elkaar lief dat is het grootste gebod.
Vergeef elkaar ik spreek van mezelf niet van horen zeggen Jezus vergaf de moordenaar aan het kruis zouden wij dan niet elkaar vergeven ik weet dat het voor ons heel moeilijk is vergeven maar prijs de Heer je hoeft het niet ALLEEN te doen de Heer helpt ons.
We mogen alles maar dan ook alles bij Hem brengen satan is verslagen Jezus heeft aan het kruis alles maar ook alles volbracht.
Alles gaat door geloof geloof dat de Heer wonderen gaat doen in jullie leven gebeden verhoort
Amen hij heeft uit genade veel van mijn gebeden verhoort bidden dicht bij Hem zijn horen wat de Heer in het duister zegt zeg het in het licht want God is Licht.
Wat heeft de duisternis met het licht gemeen Heer dank U dat U ons iedere dag leid in U licht.
Dat we een lichtje mogen zijn in U waarheid Amen.

Elizabeth Frijhoff | 5 december 2011 | 10:12 | d6ede0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.