Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 2:9

Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.

-- 1 Korintiers 2:9

-knip-

Ed | 7 december 2011 | 09:43 | 6a98a6

Amen! Hallelujah!

Trouwe God en Vader groot en machtig Heer Alpha en Omega!
Heer U bent er altijd en U blijft tot in eeuwigheid de zelfde! [Maleachi 3:6} Amen!

In Christus

JB | 7 december 2011 | 10:15 | 85ef77

@ Ed
Wat is Babylon de Grote? Ben je het
met mij eens dat dit alle religie omvat?
Deze kennis behoeft nog niet eens dmv
de Heilige Geest geopenbaard
te worden. Het is een kwestie van geschiedenis.
Er is maar één……, laten we Hem liefhebben.
Prettige feestdagen toegewenst

Wolf | 7 december 2011 | 11:15 | 5ecaeb

@Wolf
Dit zijn de volgende verzen:
10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 11 Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.

Deomlew | 7 december 2011 | 14:29 | a8fd80

Reacties gesloten