Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 2:25

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.

-- 1 Johannes 2:25

11 reacties op de tekst van donderdag 08 december 2011 – 1 Johannes 2:25

Hier maakt de Heilige Geest ons bewust
van, maar hoe het uit zal zien…….?
Het enige dat we weten is dat we
ontkleedt niet naakt zullen zijn.
Laten we Hem liefhebben
Goedenacht

Wolf | 8 december 2011 | 01:07 | f3f8ea

Wat zou het fijn zijn als de jeugd deze mooie dingen gingen lezen en er naar leefden, in plaats an maar feesten en drinken en feesten en drinken….ik bid daarvoor…

Wil Tieken | 8 december 2011 | 09:29 | 939064

@Wolf
Misschien staat er meer in de Bijbel over de eeuwigheid en hoe het zal zijn. Wat dacht je van een verheerlijkt opstandingslichaam? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die samen één zullen zijn met het hemelse Jeruzalem als hoofdstad. Dat we God de vader zullen zien. Dat er niets meer zal zijn waarop een vloek rust……
Als je het boek (naast de Bijbel) van Randy Alcorn leest: Hoe zou het in de Hemel zijn? Dan ga je opeens weer teksten anders lezen…

Johan | 8 december 2011 | 10:44 | 3dfd48

Gebed van een tiener! Vader in de hemel, dank U voor Uw trouw.Dank U dat U als een vader voor ons zorgt.Dank U voor alles van klienste tot grootste dingen die U voor ons doet. Vader dank U voor ons gezin en dat we samen kunnen bidden. in U naam Here Jezus Christus U bent groot o zo groot over alles,U bent de geneesheer voor altijd.hoor ons gebed ook als wij voor een ander bidden in Uw naam en nabijheid!

Lieve Jezus, we vragen om Uw zegen voor kinderen van deze tijd,om ons te helpen en te beschermen, Heer, dat U bij ons bent, ons leidt. De wegendie wij moeten gaan kunnen we soms nauweliks aan. Wij vragen dat U naast ons staat Here Jezus en ons leidt als men dreigt ons te verslaan. U bent degene die ons het beste kent, Heer, de vriend die van ons zal blijven houden. Wij weten dat wij, als het moeijlik wordt, altijd op U kunnen vertrouwen.
Vader,Zoon en Geest, we willen U prijzen met heel ons weezen. We vragen om Uw zegen. Amen!

In Christus

JB | 8 december 2011 | 11:15 | 85ef77

@ Wil Tieken
De jongeren,inderdaad,gebed is het krachtigste wapen in deze strijd,folders worden wel eens uitgedeeld in de stad,ook aan jongeren,maar hen BEZOEKEN is toch,dat je naar hen, onze jeugd,omziet.
Bij ons zijn jongeren-woningen gebouwd,alle jongeren tm 25 jaar bij elkaar in kamers en 1 kamerwoningen,velen zitten zonder werk,aan de wiet,pillen ckreck,drank,feesten,,,, overal vieren deze jongeren feesten voor,doelloos zonder God.

Ook ik bid daarvoor,
Groet Wil, en dank JB voor het gebed.

Truida | 8 december 2011 | 12:46 | a54034

Wat is er mis met feesten en drinken …? Zolang
alles met mate is … Ook denk ik niet dat we alles op ” de jeugd van tegenwoordig”
Het zijn de ouders die dit product afleveren en die hebben steken laten vallen …
Groet lau

Laura | 8 december 2011 | 12:49 | 753027

Wat ik mij afvraag is of er één mens
op aarde is die werkelijk de geest
heeft die oneindigheid of eeuwigheid
doorgrond. Ik denk dat je gek zou
worden. Geloven en hopen ja maar
werkelijk bewust? Maar goed ook,
want waar zou onze wil zijn?
Nu is het natuurlijk zo dat niet onze
wil maar Zijn wil geschied.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Rom. 11,33

Wolf | 8 december 2011 | 13:50 | 489511

@ Laura,
Lees wat er staat!
Ons hart gaat uit naar de jongeren.We houden van ze.
En de ouders?
Op eigen benen staan zonder ouders,is vaak in deze maatschappij met al hun verleidingen het moeilijkst.
God zegene ook jou.

Truida | 8 december 2011 | 16:05 | a54034

Het is voor de jongeren geen gemakkelijke tijd om in op te groeien. Natuurlijk heeft iedere tijd zijn moeilijke dingen, maar de verleidingen liggen nu wel heel zichtbaar op de loer. Je hoeft niet op zoek te gaan, ze komen jou opzoeken.

En vergeet niet dat ouders evengoed kinderen en dus ‘producten’ zijn..

Dat ze Gods glorie mogen zien door alle lucht en leegte van tegenwoordig!

Deomlew | 8 december 2011 | 16:50 | a8fd80

Ik spreek uit ervaring wij hebben drie zoons ik breng ze elke dag bij de Heer.
en ik weet dat de Heer mij zal verhoren ik bid vaak ik en mijn huis zullen de Here dienen.
Ik dank de Heer dat hij ze vasthoud ik vertel hun van de Heer.
Alleen als het in mijn Hart is en geleid dan komt het binnen.
Het geeft geen zin om dwingend te zijn dat geeft geen nut het brengt verwijdering tussen je kinderen God is een God van liefde Amen.

Elizabeth Frijhoff | 8 december 2011 | 19:24 | d6ede0

voor alle ouders…

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Amen.

Wens jullie God’s zegen toe.

Marianne | 9 december 2011 | 10:38 | b1a949

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.