Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

-- Kolossenzen 3:13

9 reacties op de tekst van woensdag 14 december 2011 – Kolossenzen 3:13

Één van de vele gevolgen van de tekst
van gisteren, waardoor iemand uitdraagt
dat Jezus ‘ in hem woont ‘.
Goedenacht

Wolf | 14 december 2011 | 00:41 | f3f8ea

Doe de Heilege Geest geen verdriet; Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt.
Doe alle wrok,woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; vermijd alles wat slecht is.
Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Het is soms heel moeijlek te volgen wat onze liefdevol Father van ons verwacht? Paulus zei: “Als u dit de broeders voorhoudt, zult u een goed dienaar van Christus Jezus zijn.”[Efez.4:30-32]

Het gaat allemaal om Gods eer, we willen zo graag door geven wat we zelf leren, tot eer van God en om zijn Koninkrijk te helpen groeien. Amen!

Have a God day

JB | 14 december 2011 | 10:16 | 85ef77

Goedeavond,

Helaas JB ik zit vol wrok,bitterheid,haat en WOEDE door zware trauma’s;mijn
gevoel is KAPOT,ongeneeslijk,ik haal kerstmis niet meer.

Amen

JC | 14 december 2011 | 20:57 | ba915d

Even reageren op de mail van J.C.
Ik psalm 138 vers 3 staat Toen ik U aanriep hebt U geantwoord.
J.C God hoort jou aan hij kent je bij naam.
Kniel bij het kruis belijd je zonden in Jezus Naam en de Heer vergeeft je alles.
J.C ik kan je niet helpen er is er maar EEN die het kan dat is Jezus.
Als je wilt wil ik voor je bidden, ik laat iedereen vrij.
Dit is een mail uit mijn Hart het raakt mij heel erg als ik je mail lees.
J.C breng je wrok, bitterheid, haat en woede bij de Heer hij wil het wegnemen, hij alleen kan vrede en rust geven ik spreek uit ervaring de Heer heeft het bij mij ook weggenomen.
Ik weet mensen kunnen je zoveel pijn doen J.C Jezus heeft het ook voor jou volbracht voor iedereen.
Met mij is er heel veel gebeden en bidden is kracht ik geloof in de kracht van het gebed.
Een gebed geleid door de Heilige Geest.
J.C vraag aan de Heer of hij in je Hart wil komen
Misschien ben je wel boos op mij i.v.b met deze mail van jij hebt makkelijk praten, jij weet niet hoe ik er aan toe ben nee dat weet ik inderdaad niet maar God weet het wel.
J.C er is duisternis in je Hart kom ga tot het licht laat het licht doorbreken in je Hart, het licht van Christus de Heer wenkt hij zegt allen die vermoeit en belast zijn ik geef jullie rust.
Geef alles aan mij leg het bij het kruis ik wil jou helpen ik wil in je komen wonen
J.C ik bid de rust en vrede van de Heer zeg gewoon Heer help mij ik kan niet meer ik ben op.
En hij komt op het moment dat jij Hem aanroept in Jezus Naam dat geloof ik met heelmijn Hart, ik heb het zelf ondervonden.
Het is niet van horen zeggen nee HIJ HEEFT MIJ AANGERAAKT HIJ SPRAK TEGEN MIJ.
EINDELIJK DAAR BEN JE ELIZABETH IK HEB ZOLANG OP JE GEWACHT.
EN J.C DAT WIL HIJ OOK BIJ JOU KOM J.C IK WACHT OP JOU.

Elizabeth Frijhoff | 14 december 2011 | 23:52 | d6ede0

Hallo JC,

Ik ken je niet maar ik wil je vragen om al je noden aan Jezus te vertellen en je hart aan Hem te geven. Hij is de Rots en heeft al je zonden, zorgen en verdriet reeds voor jou gedragen. Ga niet af op je gevoel. Je gevoel is een slechte raadgever, je gevoel is leugenachtig. Stel je voeten op Jezus de Rots aller eeuwen. Almachtig God is Hij. Bezoek wekelijks een kerk en praat met mensen die niet het gevoel op de eerste plaats stellen maar die God boven gevoel stellen, die God boven alles stellen. God is de Heelmeester : “Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.”

WH

WH | 15 december 2011 | 07:17 | 9a0f00

Beste JB,
Ik weet uit ervaring wat je voelt, dat alles donker, somber en uitzichtloos kan lijken, niets meer zin lijkt te hebben.
In die uitzichtloosheid kon ik alleen nog om hulp roepen naar een God die ik niet kende.
Ik heb het overleefd omdat Hij me toen een vrede en rust heeft laten ervaren die ik voor onmogelijk achtte. Stap voor stap ben ik er mèt Hem uitgekrabbeld en mag Hem nu steeds beter leren kennen. Zijn vriendschap blijft, in dit leven, door de dood en tot in eeuwigheid!
Hij is in staat om te troosten waar dat onmogelijk lijkt, te herstellen wat gebroken is, zonder dat we daar iets voor hoeven te doen, maar alleen omdat Zijn liefde voor mij en ook voor jou oneindig en onvoorwaardelijk is!
Don’t give up! There IS a way out!

AC | 15 december 2011 | 07:37 | 5d24bf

Hallo A.C.
Wat jij mailde is ja en amen het roepen naar God in de plaats van duisternis waar je zat waar ook ik zat 5 jaar geleden.
En A,C je hebt gelijk het gaat stapje voor stapje maar dank U Vader in de overwinning,
er is een liedje geef nooit op er is altijd een verder gaan met God.
A.C ik herken me in jou situatie het onmogelijke hersteld, en wij hoeven niets te doen alleen alles aan Hem geven hij heeft het volbracht.
Ja zijn liefde is oneindig en onvoorwaardelijk.
Iedere dag met een nieuwe bladzijde beginnen samen met Hem zijn we meer dan overwinnaar.
Het staat in de Bijbel bemoedig elkaar bouw elkaar op in geloof.
Zoals we nu doen opbouwen spreken van Jezus heb geloof het gaat door geloof.
En ik bid Heer kom mijn ongeloof te hulp.
We zijn allemaal onderweg maar Christus is de rots waarop wij staan AMEN.
Ik wens iedereen een gezegende dag

Elizabeth Frijhoff | 15 december 2011 | 11:19 | d6ede0

Amen! Amen! JC God loves you and so do we all:-) good to hear from you YES Do not give up! God always has an exit plan for all our troubles!when we are in pain He feels our hurt! and always willing to help us in our time of need!
Daarom kunnen wij goede moed habben en zeggen; “De Here helpt mij; (HEB.13:6)

Praise the LORD you are well on your way to recovery just as myself trusting HIM in all things; I have chosen to make HIM my first priority!

Amen!

Gezegendedag

JB | 15 december 2011 | 14:17 | 85ef77

Is JC een alias van Chris? Schrijfstijl?

Schaap | 15 december 2011 | 14:59 | 00a67c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.