Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.

-- Jesaja 57:15

11 reacties op de tekst van zondag 18 december 2011 – Jesaja 57:15

@ Jes57;15
Wat hebben wij toch een liefdevolle God.
Amen!!

Truida | 18 december 2011 | 09:58 | a54034

Vrede, Vrede, Vrede,

Alleen HIJ, Zij die dicht bij God leeft zal de echte vrede ervaren
en dit door kunnen geven aan een ieder ander.

PAS|DAN IS DE WERELD WAARACHTIG VRIJ< GENOEG ETEN VOOR ALLE MENSEN< KLEDING
VERDRAAGZAAMHEID NAASTENLIEFDE MAAR VOORAL GELOOF< HOOP EN LIEFDE WAARVAN LIEFDE HET BELANGRIJKSTE IS!!!

HEB EERBIED VOOR UW VADER ABBA< JEZUS ZIJN ZOON EN DE HEILIGE GEEST!!!

ANS

Ans Bieleveld | 18 december 2011 | 14:23 | 883513

Goedeavond,

Het heeft GEEN ZIN te bidden voor (een) JUDAS….

JC | 18 december 2011 | 16:50 | ba915d

JC

DAAR HEB JE HELEMAAL GELIJK IN, MAAR JEZUS IS OOK VOOR JOU OPGESTAAN UIT DE DOOD. WANNEER GA JE EENS STAPPEN ZETTEN IN PLAATS VAN ZIELIGHEIDSFEESTJES TE VIEREN.

Daar heb je helemaal gleijk in, maar Jezus Christus is ook voor jou naar de aarde gekomen, ook voor jou gekruisigd en ook voor jou opgestaan uit de dood. Wanneer ga jij eens stappen zetten in plaats van zieligheidsfeestjes te vieren, want dat is wat jij doet!

R. | 18 december 2011 | 20:18 | b57c83

Staat er dubbel in, maar misschien is het dan extra duidelijk, al was dat niet helemaal de bedoeling.

R. | 18 december 2011 | 20:18 | b57c83

Zelfs de moordenaar aan het kruis kreeg nog gelegenheid (GENADE) om aan Jezus te vragen; wilt U mij gedenken……….
En Jezus sprak; heden zult gij met mij in het paradijs zijn…….

Misschien ten overvloede; maar kijk en luister nogmaals naar mijn film voor jou gemaakt! Mijn film It Is No Secret & Daar zijn geen grenzen aan Jezus
http://youtu.be/AfvQxSLh4u0

En als je de stap wil maken richting Jezus, die ook voor Judas en jou JC naar deze wereld is gekomen om zalig te maken, Een Redder wil zijn, ook voor jou JC ;http://youtu.be/qOnBFGAevks

Mieke | 18 december 2011 | 22:38 | c05dbb

J.C Woensdag is het kleinzoontje van mijn beste vriendin overleden twee en een half jaar.
Ik kon er niet van slapen veel gebeden voor de Fam.
De Heer geeft de Fam zoveel kracht er word heel veel voor hun gebeden, ze worden gedragen door God.
J.C er is een liedje geef nooit op ook al ga ik door een dal van diepe duisternis ik vrees geen kwaad de Heer is met je.
Ik zat vijf jaar geleden in een donkere tunnel er kwam een Zuster naar mij toe die zei.
Ik moet dit even zeggen je zit in een donkere tunnel maar op het eind is er licht.
Ik heb gebeden Heer laat mij het licht zien help mij en op de Heer zijn tijd kwam het licht Amen.
Breng je gedachten en gevoeles onder de gehoorzaamheid van God geef de satan geen voet.
Elke keer als je verkeerde gedachtens hebt zeg nee deze gedachtens zijn niet van God.
God geeft gedachtens van liefde vrede rust
Gods Zegen

Elizabeth Frijhoff | 18 december 2011 | 22:52 | d6ede0

@ Rachel
Heb jij wel eens een psychose meegemaakt?
Oordeel niet opdat jij niet geoordeeld
wordt. Zelf hebben jij en Hans God
al aardig op de proef gesteld wat iedereen
op de site van mijn getuigenis kan terug
lezen. Ik hoop voor jullie dat je het niet
bewust hebt gedaan, want zoals je kan
lezen is als je weet hoe het moet en je
doet het niet je zondigd. Het commentaar
wat je plaats is niet christelijk te noemen.
Ik hoop dat je dit tegenover Chris
rechtzet, zoals je weet een ware christen
betaamd.
Ik schrijf dit met oprecht medeleven
tegenover Chris.
Goedenacht

Wolf | 19 december 2011 | 01:49 | 7f5d58

Wolf,

Jij hebt geen idee hoeveel tijd, gebed en energie wij in Chris gestoken hebben. We hebben een tijdlang meer dan intensief e-mailcontact met Chris gehad. We hebben hem meegenomen tijdens vastenperioden, we hebben gebeden ingetypt voor hem, we hebben hem opnieuw tot bekering mogen brengen, we hebben heel veel ideeën aangedragen en van alles uitgezocht om hem te kunnen helpen.

Op mijngetuigenis kan je ook lezen dat we in 2002 tot berouw en bekering gekomen zijn, vergeven en schoongewassen door het bloed.

R. | 19 december 2011 | 10:05 | 231ce3

Goedemorgen allen,

Bedankt voor jullie reacties richting Chris/JC!

Diverse broeders en zusters hebben de afgelopen maanden een hand uitgestoken naar Chris. Het is nu aan Chris om een hand beet te pakken en wat te doen aan de situatie. Als hij dat niet doet, willen we niet dat Dagelijks Woord nog langer een platform biedt om z’n schuldgevoel te manifesteren en een methode is om de behoefte aan medelijden te vervullen.

We vragen jullie wel voor Chris te blijven bidden.

Hartelijke groeten en Gods Zegen!

Redactie | 19 december 2011 | 11:43

Ik zal zeker voor Chris/JCd blijven bidden. We mogen blijven geloven voor een wonder in zijn leven. Hoe hopeloos een situatie soms ook lijkt, bij God is alles mogelijk.

R. | 19 december 2011 | 12:16 | 389e33

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.