Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 60:2

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.

-- Jesaja 60:2

4 reacties op de tekst van donderdag 05 januari 2012 – Jesaja 60:2

Hier zie je dat het licht van de lichtgever
over de individuele personen schijnt.
De luister uit zich weer in liefde en
rechtvaardigheid.
Ik geloof oprecht in de wederkomst
van Jezus Christus, die het licht en de
luister over ons allen gaat brengen.
Ik vraag me alleen af wat het met de
vrije wil van de goddeloze gaat doen.
Worden zei dan slaaf in Christus zoals
Paulus schrijft?
Goedenacht.

Wolf | 5 januari 2012 | 01:53 | f3f8ea

@ Wolf,
Ik hoor velen om mij heen(degene die niet geloven) spreken over dit jaar 2012 dat de wereld vergaat,deze avond komt er zo,n verschrikkelijke film ervan, mijn aandacht heeft zulke films niet!..
Groet Truida.

Truida | 5 januari 2012 | 17:05 | a54034

Ziet die duisternis ook niet op de duisternis in de “laatste tijden”. Daarmee bedoel ik dan niet zozeer de wereldse alswel de geestelijke duisternis. Het is “vrede en zonder gevaar” (1 Thess. 5: 3), zegt men. De goddeloze sluit zijn hart toe, die van nature altijd al gesloten was, voor de wederkomst des Heeren.

Wat de goddeloze dan zal wedervaren?
Zijn geweten zal zijn als een open boek. Niets kan hij meer verborgen houden. Ook al zijn twijfels over het godsbestaan zullen bekend worden. Zelfs die van de atheïst. De goddelozen zullen dan geen ‘slaaf in Christus’ worden, maar een voor eeuwig verworpene door Christus. Ieder van ons kent die plaats waarheen van nature ons aller hart neigt. Zal de goddeloze ook zijn wil behouden? Ik zeg: krijgt de goddeloze op die plaats niet juist zijn zin? Hij wilde toch van God af, hij wilde toch God niet dienen maar juist de satan, hij wilde toch onverdraagzaam zijn. Wel, dan krijgt hij het, en het is van God beloofd. En, hoe vreselijk ook, God blijft hierin getrouw (Joh. 3: 18, 19, 36).
Maar, hoe zal de goddeloze naar die plaats gaan? God laat in Christus geen mens onbewogen naar die plaats gaan. Alle onbewogen goddeloze mensen zullen onder de prediking van Gods Woord door de liefde van Christus die de apostelen dringt (2 Kor. 5: 11, 14) vermaand worden zich tot God te bekeren. Want, er is een algemene roeping tot ieder die onder het Woord verkeert. Niemand zit daar vrijblijvend. Wat zal het een wonder van Gods kant zijn wanneer Hij uw verstrooide en afdwalende ziel terugbrengt en u het leven geeft dat u verloren was. Als Zijn Licht over je schijnt!

kjsinfo | 5 januari 2012 | 17:07 | 73bd3c

Een liefdevol hart begrijpt dingen eerder
dan het verstand. (ooit ergens gelezen)
Voor eeuwig verworpen? Da’s een lange tijd!

Wolf | 5 januari 2012 | 19:55 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.