Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 10:14

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

-- Marcus 10:14

9 reacties op de tekst van vrijdag 06 januari 2012 – Marcus 10:14

Ik ben opgegroeid waar men leerde
dat ouders de verantwoordelijkheid
voor de kinderen op de oordeelsdag
moeten dragen. En dat kinderen van
ongelovige ouders vernietigd zullen
worden. Ik vraag u nu, belijden dit
soort religie ’s de mens Jezus Christus?
Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt.
Deze waarschuwing is toch nog steeds
van toepassing in deze tijd?
In hoop voor de genade van ons allen
Goedenacht

Wolf | 6 januari 2012 | 02:26 | f3f8ea

Kinderen,
Laat de kinderen tot mijn komen en verhinderd ze niet,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hoe volwassenen DIE kinderen behandelen,,,,,,,,,,,,
met incest,kindermishandeling,afwijzingen,
ieder kind van welke ouder dan ook,heeft liefde nodig,niet de liefde die de wereld biedt,in vorm van materieele goederen,maar echte oprechte liefde,vanuit een vaderlijk , en moederlijk hart.
Zelfs de kerk is hierin grotelijks tekort geschoten,het trauma voor deze kinderen is niet te overzien.
schaamteloze wereld,onschuldige kinderen,onwetend, en in volle afhankelijkheid van ouders,beschadigd voor de toekomst.
O,God wees de kinderkens genadig!!!

Truida | 6 januari 2012 | 11:01 | a54034

Als aanvulling
Tekst vandaag uit bijbelmobil.nl
Beoordelingsvermogen
1 Kor. 3,16-4,5

Wolf | 6 januari 2012 | 12:25 | f3f8ea

Praise the LORD! From the lips of children and infants you have ordained praise because of your enemies, to silence the foe and the avenger! Amen!

HERE, onze God, de majesteit en glorie van Uw naam vullen de gehele aarde en de hamelen vloeien ervan over. U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal Uw vijanden en hun die op wraak zinnen,beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen![PSALM 8:versen2-3] Amen

May Gods grace and peace rest upon all His children!

JB | 6 januari 2012 | 14:09 | 85ef77

@ Wolf.

Het is waar. Ouders moeten verantwoording afleggen over wat zij met hun kinderen gedaan hebben. Op die oordeelsdag zullen ook kinderen van ongelovige ouders verloren gaan, maar ook kinderen van gelovige ouders. Waarom? Omdat elk mens voor zichzelf de volle verantwoordelijkheid draagt wat betreft zijn zaligheid. Maar daarnaast heeft elke mens de taak om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. “Gij zijt het zout der aarde;”, zegt Jezus tot Zijn discipelen (Matt. 5: 13). Een bijzondere verantwoordelijkheid is er wat betreft het ouderschap. Je krijgt van de HEERE kinderen. Die kinderen moet je leren over Wie God is. Je moet ze ook ‘gewoon’ leren te gehoorzamen. Want hoe zullen zij God gehoorzamen als ze van jou niet eerst hebben geleerd dat ze niet zomaar alles kunnen doen wat ze willen…? Zie ook Deuteronomium 6: 7. Kinderen, ja alle mensen voor zich, dragen hun eigen pak (Galaten 6: 5). Ieder zal zelf verantwoording moeten afleggen van wat ze gedaan en nagelaten hebben (want soms is iets nalaten ook zonde). Iemand die de HEERE vreest zal niet verloren gaan, ook niet als al zijn kinderen ongelovig blijven.
Laten we elkaar oproepen om Romeinen 12: 12 in het geloof altijd te beoefenen (want de liefde is vruchtdragende uiting van het geloof): “Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een den ander voorgaande”!

kjsinfo | 6 januari 2012 | 15:34 | 70838b

Hallo Wolf en kjsinfo.
Ik wil even reageren wat in de Bijbel staat lees Ezichiel 18 vers 2,3,4,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20.
Ja Wolf je hebt gelijk het is een hele verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden,
wat wij als ouders belangrijk vonden normen, waarden niet alleen aan jezelf denken,
en ik zie dat in mijn jongens daar dank ik de Heer voor.
Mijn drie jongens zijn volwassen maar leven in de wereld wat ik heel erg vind, maar ik ben niet wanhopig ik breng ze elke dag in gebed voor zijn troon en ik weet op een dag zullen mijn huis en ik de Here dienen de Heer bewaard mijn tranen in een flesje en we kunnen niemand dwingen als de geest het in mijn Hart geeft mag ik getuigen tegen mijn kinderen dat Jezus mijn Heer is.
En de Heer oordeelt niet wij er staat ook in de Bijbel ze zullen gered worden als door vuur heen.
En het gebed van een rechtvaardige vermag veel en het gaat door geloof en door liefde,
en niet met je vinger van oh oh je bent helemaal verkeerd bezig dan jaag je iedereen weg.
Het is relatie bouwen met mensen zoals onze intieme relatie met God hij spreekt hij wijst ons de weg tot eeuwigleven, we leven in deze wereld maar WE ZIJN NIET van deze wereld.
Ik ben een koningskind door de Vader bemint en zijn oog rust op mij.
En iedereen maakt fouten ook al ben je een kind van God, maar als God het je laat zien dan belijd je je zonden en zegt Heer vergeeft U mij en hij zegt mijn kind nartuurlijk ik denk er niet meer aan,
Heel ons oude leven ligt op de bodem van de zee het IS VERGEVEN .
Het oude is voorbij we zijn een nieuwe schepping AMEN.
De satan heeft geen macht over ons hij is overwonnen in de Naam van Jezus en als hij mij probeert aan tevallen zeg ik satan je bent gezien achteruit ik ben van Jezus hij is mijn Heer.
Bid in tongen en hij vlucht hij is bang van ons.
Een gezegent weekend.
Elizabeth

Elizabeth Frijhoff | 6 januari 2012 | 18:34 | d6ede0

Wonderlijk mooi Elizabeth! Bedankt!

kjsinfo | 7 januari 2012 | 11:16 | 231ce3

@Elizabeth
Inderdaad wonderlijk bijna magische
woorden
Bedankt

Wolf | 7 januari 2012 | 12:14 | f3f8ea

Elizabeth,

Hartelijk dank voor deze bemoediging. Heerlijk.
Goed om de hoop te behouden en het met elkaar te delen en elkaar scherp te houden.

Didi | 8 januari 2012 | 12:30 | f1c86e

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.