Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 21:23

Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.

-- Spreuken 21:23

8 reacties op de tekst van zondag 08 januari 2012 – Spreuken 21:23

Ik wil nog even terug komen op de tekst van 3 januari;

dinsdag 03 januari 2012 – Efeziers 6:10-11
Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. — Efeziers 6:10-11

Maanden lang heb ik een lied beluisterd op een oud cassette bandje,
maar kon de woorden niet vinden.
Als ik het lied hoorde voelde ik een bewogenheid om spontaan te gaan bidden.
Heb het lied op m’n pc gezet, en een YouTube vriend benaderd,
hij kon het ook niet verstaan, maar na
wat speurwerk heeft hij voor mij de tekst gevonden.
Ik ben zo blij met deze tekst, wand zoals u kunt
lezen is dit een gebed, heiliging’s-verlangen.
Dit wil ik graag met u allen delen, en heb er een filmpje
van gemaakt.

Hartelijke groet en God’s zegen, Mieke

http://youtu.be/NwXMG_JIpHE

Heiligingsverlangen

Lied 227

Uit een oude bundel van het;
Leger des Heil’s

Hier sta ik voor Uw aangezicht;
‘k ben tot Uw dienst, Heer, en ik wacht.
‘k Zal iedere wenk zien als een plicht,
elk woord wordt in praktijk gebracht.
‘k Leg al het mijne willig neer, Uw wil
te doen, is wat ik begeer.

O Heer die ‘k als mijn Redder ken,
‘k zal, als Uw vinger naar mij wijst,
hoe zwak en ongeschikt ik ben,
onmiddellijk doen al wat Gij eist.
En wat tot Uw eer wordt gedaan,
daarin vult Gij de leemten aan.

Heer, die de wil neemt voor de daad,
met al het geringe dat ik vermag,
wil ik dienen als een trouw soldaat,
en voor U klaarstaan nacht en dag.
Al zijn mijn eigen wapens bot,
ik put uit Uw arsenaal, o God!

Heer, elke vorming wil ik doorstaan,
en iedere taak is me even lief;
Uw discipline durf ik aan, als ik
maar mobiel ben, en actief.
Dan deel ik ook in de ereprijs!
Op Uw appèl ! In het Paradijs!

Mieke | 8 januari 2012 | 01:20 | c05dbb

Jezus deed hier nog een schepje
bovenop met zijn uitspraak in Matt.15,11
Niet wat de mond ingaat maakt een
mens onrein, maar wat de mond uitkomt,
dat maakt een mens onrein.
Verstrekkende woorden voor mensen
die nog altijd genade denken te verdienen,
door de wet (deels) na te leven.
Fijne dag gewenst

Wolf | 8 januari 2012 | 13:12 | f3f8ea

Hallo Wolf en kjsinfo.
Ik wil nog even reageren op de mail van afgelopen vrijdag.
De Heer krijgt alle eer en glory van de woorden van leven geleid door zijn Geest, die ik door mocht geven, woorden van leven God is leven in Hem is geen duisternis te vinden.
Ik heb een boek gekocht tweede hands het is geschreven door C.M Sheldon en het heet in zijn voetspoor.
Het gaat over een dominee die door een gebeurtenis in zijn gemeente geconfronteerd word,
met de vraag wat zou Jezus doen het is echt gebeurd omstreeks het jaar 1890.
je zult misschien zegggen dat is lang geleden sindsdien is er gigantische veel veranderd, en ja dat is waar, MAAR JEZUS CHRISTUS IS NOG STEEDS DEZELFE AMEN.
En wij zijn door genade dicipelen van Hem AMEN.
En de mensen in de kerk kwamen in actie geleid door zijn Geest.
Ze bleven niet passief zitten en zeggen stil maar wacht maar nee ze kwamen in actie.
en er staat in de Bijbel als je de einde der tijden ziet naderen wees des te vuriger om Jezus te laten zien in jou leven en dat uit tedragen naar anderen.
De mensen zien het aan je dat je een kind van God bent ze kunnen je aankijken van ja ik zie wat aan jou ze zien God in ons zijn lieflijke geur is rond ons mensen hukeren ernaar ze willen bij jou in de buurt zijn wat heeft ze toch wat ik niet heb.
En God heeft het ons gegeven GIJ GEHEEL ANDERS GIJ HEBT CHRISTUS LEREN KENNEN.
Heer geef ons U wijsheid om uit te delen aan degene die U zo nodig hebben.
Mensen die gezond zijn hebben de geneesheer niet nodig degene die ziek zijn.
Degene die geen uitweg meer zien Heer die hebben U nodig Amen.
Ik wens jullie verder nog een gezegende zondag.
Elizabeth

Elizabeth | 8 januari 2012 | 13:29 | d6ede0

De kleine tong kan worden tot vuur,gif en kwaad.Een vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten. Zo is ook de tong een vuur. Jacobus 3:1-6

Jacobus 1:19 NBV
Geliefde broeders en zusters, vergeet niet dat het goed is om veel to luisteren,maar
traag zijn om te spreken, en niet snel kwaad te worden; want door de woede en kwaad te worden, kunnen wij Gods doel niet bereiken.

Abba vader, help ons uw lieve stem te horen te midden van die vele stemmen van de wereld.Help ons de waarheden die we in uw Woord vinden en die voor alle tijden gelden, in praktijk te brengen, Maar help ons bovenal,Heer om nooit te vergeten dat U ons vrijgemaakt hebt:-) vrij van de verlijdingen van de wereld so noisy. Dank U voor uw belofte dat als de Zoon ons vrijmaakt,wij echt vrij zijn. Amen!

Have a God week

JB | 8 januari 2012 | 16:18 | 85ef77

Hallo Mieke.
Ik mail dit in liefde God is liefde en de liefde is het hoogste gebod.
Mieke Jezus heeft alles volbracht voor ons, we hoeven ons niet te bewijzen, we zijn vrij in Hem, ik vraag wat ik al dikwijls gemailt heb HEER LEID U MIJ IN DE GEEST.
Het is zo belangrijk dat je de heilige Geest ontvangen hebt de Heilige Gees leid ons, wij weten niet wat we moeten doen of zeggen maar de geest geeft het in ons Hart.
Woorden van Leven, troost bemoediging uit mezelf ben ik niets maar in Hem vermag ik alle dingen Amen.
Dan gaan deuren open deuren van leven en blijdschap in God is vreugde, ik zing een nieuw lied voor hem ik dans de Heer vind het heerlijk als we Hem aanbidden en loven en prijzen,
HIJ WIL AANBEDEN WORDEN.
WE ZIJN VRIJ IN HEM JEZUS CHRISTUS IS DE ROTS WAAROP WIJ STAAN AMEN.
WE ZIJN KONINGSKINDEREN door de Vader bemind.
Groetjes en Gods Zegen.
Elizabeth

Elizabeth | 9 januari 2012 | 22:43 | d6ede0

Beste Elizabeth,

Wat wil jij mij vertellen?
Ik begrijp niet waar je naar toe wil, met deze email;

Hallo Mieke.
Ik mail dit in liefde God is liefde en de liefde is het hoogste gebod.
Mieke Jezus heeft alles volbracht voor ons, we hoeven ons niet te bewijzen, we zijn vrij in Hem, ik vraag wat ik al dikwijls gemailt heb HEER LEID U MIJ IN DE GEEST.
Het is zo belangrijk dat je de heilige Geest ontvangen hebt de Heilige Gees leid ons, wij weten niet wat we moeten doen of zeggen maar de geest geeft het in ons Hart.
Woorden van Leven, troost bemoediging uit mezelf ben ik niets maar in Hem vermag ik alle dingen Amen.
Dan gaan deuren open deuren van leven en blijdschap in God is vreugde, ik zing een nieuw lied voor hem ik dans de Heer vind het heerlijk als we Hem aanbidden en loven en prijzen,
HIJ WIL AANBEDEN WORDEN.
WE ZIJN VRIJ IN HEM JEZUS CHRISTUS IS DE ROTS WAAROP WIJ STAAN AMEN.
WE ZIJN KONINGSKINDEREN door de Vader bemind.

Ik heb de Here God lief met heel m’n wezen.
Wat is er mis mee, dat ik dit lied/gebed zing voor mijn Liefdevolle Vader?
Iedere morgen, als ik weer op mag staan, na een goede nachtrust door God
gegeven, geef ik de dag in God’s wijs beleid.
En vraag God de Heilige Geest, of Hij de dag wil leiden.
En ik krijg iedere dag weer nieuwe opdrachten van Hem, ik mag mensen
troosten, met ze bidden enz. enz.
Ik weet ook wel dat ik me niet hoef te bewijzen, dat heeft Jezus gedaan!!!
Maar omdat ik Hem zo innig lief heb, wil ik voor Hem klaarstaan, en ALLES
doen wat Hij van mij vraagt.

Om het met een oud zondag school liedje te zeggen;

Ik wil graag iets doen voor mijn Heiland, al ben ik nu nog maar een kind,

ik wil graag iets doen voor mijn Heiland, omdat Hij mij zo heeft bemind.

Ik wil graag iets zeggen voor/van Jezus, om anderen tot zegen te zijn,….
……………………………………………………………………………………..

Je geef mij weer inspiratie, om dit liedje in een filmpje te zetten, bedankt.

Mieke

Mieke | 10 januari 2012 | 00:20 | c05dbb

Hallo Mieke.
Vergeef me voor mijn mail, ik heb jou mail nog eens goed gelezen, en ik bied mijn excuses aan het lied is een gebed vol heiligings”s verlangen en Mieke als we dit samen met onze Broerders en Zusters bidden dan weet ik dat de Heer het in ons gaat volbrengen.
Het gebed is het krachtigste wapen dat er is door heel de bijbel zien we wat gebed teweeg brengt het was niet voor toen maar ook voor nu.
En ja Heer de wapenrusting van U Amen iedere dag weer we leven in deze wereld maar we zijn niet van deze wereld, we zijn kinderen van de allerhoogste Heer.
Heer ga U gang in ons vorm ons naar U beeld wat zou Jezus doen als hij vandaag op aarde wandelde hij is het licht in Hem is geen duisternis.
En Mieke ik hoop dat het nu goed overkomt.
Gods zegen.
Vriendelijke groeten.
Elizabeth

Elizabeth | 10 januari 2012 | 10:18 | d6ede0

Elizabeth, bij deze vergeef ik jou!
Had een lang schrijven naar jou gericht, maar helaas is dit verdwenen op de PC.
Het zal wel zo moeten zijn denk ik dan maar.
Heb een goede dag met God’s zegen.
Hartelijke groet van Mieke

Mieke | 10 januari 2012 | 11:39 | c05dbb

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.