Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 3:23

Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.

-- 1 Johannes 3:23

AMEN!!!

Truida | 22 januari 2012 | 11:05 | a54034

Hier valt veel over te zeggen, maar lees
eens wat Johannes in hoofdstuk 4 schrijft

20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

De formule van eeuwig leven in zijn
Koninkrijk is naastenliefde, het enige noodzakelijke.
That’s al folks
Prettige zondag toegewenst

Wolf | 22 januari 2012 | 11:31 | f3f8ea

Reacties gesloten