Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Prediker 3:14

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.

-- Prediker 3:14

-knip-

Ed | 23 januari 2012 | 09:13 | 6a98a6

@ Ed
U gebruikt hier een bijbelvertaling die
ik niet op het DW kan terugvinden.
Kunt u ons hier meer duidelijkheid in
geven? U heeft het over de ware God, wie
is Hij volgens u? U laat blijken in uw
schrijven dat het einde binnenkort
geschieden zal, waar berust u dit op?
Bvd voor uw antwoord.
Wolf

Wolf | 23 januari 2012 | 11:20 | f3f8ea

WAUW! Halleluja!Amen!Loof Hem en prijs hem met heel je hart!
God is groot en machtig!
Jehovah-Shammah,our all sufficient,sovereign God! Amen!

In Christus verbonden in en door de Heilige Geest

JB | 23 januari 2012 | 15:15 | 85ef77

Prediker is een hoofdstuk met veel wijsheid. Toch is hij niet zo heel bekent, hoe zou dat komen?
Voor wie wil heb ik nog een mooie enquete gevonden met als titel: Kent u de Bijbel?
Zie: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=96349
Die enquete is erg origineel! Het het zijn heel onverwachte vragen!

Laten we de Bijbel bestuderen met de hulp van Gods Geest!

kjsinfo | 23 januari 2012 | 16:44 | 70838b

Reacties gesloten