Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

-- Filippenzen 4:6-7

Heerlijk wat een machtig God en liefdevolle Vader heb ik toch. Precies de tekst die ik voor vandaag nodig heb.
Redactie bedankt want jullie hebben dit Woord van God op de site gezet.
Allen Gods zegen toegewenst
Groetjes van Corrie

Corrie O | 30 januari 2012 | 12:29 | 870913

Om in de vrede van God bewaart te blijven
moet men natuurlijk eerst vrede met Hem
hebben.

Wolf | 30 januari 2012 | 13:29 | f3f8ea

Vader in de hemel,ik dank U met heel mijn hart voor het lezen van het woord van uit
Filippenzen 4:6-7.

In deze adempauze kom ik tot U,mijn God,geef me Uw wijsheid voor de problemen van deze dag, Uw rust in mijn hechtische bestaan, Uw kracht om te doen wat U vraagt, Uw liefde voor de mensen om mij heen. Dank U Heer,dat ik vragen mag in Jezus naam!Amen.

Be a blessing by allowing others to be a blessing to your needs enjoy!

God loves and so do we

JB | 30 januari 2012 | 14:25 | 85ef77

Reacties gesloten