Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 7:26

Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.

-- Hebreeen 7:26

Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest dat wij naar Hem moeten luisteren en dat wij ons hsrt niet voor Hem mogen toesluiten zoals het volk Israel deed.[HEB.3:7-8.]

Wat betekent het dat God mij heeft uitgekozen en van me houdt?

Hoe zou mijn omgeving veranderen als ik en andere gelovigen enkel nog Jezus zouden gehoorzamen in woord en daad?

Hartelijke groet
In Christ

JB | 9 februari 2012 | 10:43 | 85ef77

wat wij niet zijn

Jeffry Siau | 9 februari 2012 | 12:12 | e607b2

Beste JB
Dit betekent het voor jou 1Joh.5,13
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.
1Joh. 3,11
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben
Ja, als iedereen zijn geest zou aanvaarden…..
Be One
Groet Wolf

Wolf | 9 februari 2012 | 13:17 | f3f8ea

Tha grace of the Lord Jesus Christ be with your Spirit.Amen

Ik wens u toe dat de genade van de Here Jezus Christus met uw geest zal zijn.Amen!

In Christ and the unity of the Holy Spirit

JB | 9 februari 2012 | 13:56 | 85ef77

Reacties gesloten