Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Job 1:21

‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’

-- Job 1:21

9 reacties op de tekst van dinsdag 28 februari 2012 – Job 1:21

Het is altijd gevaarlijk een opiniërende tekst te plaatsen zonder uitleg.
Bij genoemde tekst zou men licht kunnen denken dat God Degene is Die neemt.
Dat is echter abuis. Het is satan! – dus God geeft en satan neemt….
Zie Job 1:12.

Bert Evenboer | 28 februari 2012 | 08:17 | 17fd89

-knip-

Ed Lammers | 28 februari 2012 | 08:33 | 6a98a6

Blessed are the ears that hear the pulses of the Divine whisper,and give no heed to the many whisperings of the world!

Jehovah-Shammah is translated “The LORD is there,”or present,revealing to us the redemptive privilege of enjoying His presence.He says,”Lo, I am with you always.”That the blessing is provided by the Atonement is proven by fact that we are “made nigh by the blood of Christ!

The following are the seven redemptive names:

Johovah-Shamma!Jehovah-Shalom!Jehovah-Ra-Ah!Jehovah-Jireh!Jehovah-Nissi!
Jehovah-Tsidkenu! and Jehovah-Rapha!Amen.!Amen.

Jesus Thou hast been my inexhaustible fountain of Life within us springing up and flowing out in”rivers of Living water.”I thank Thee, Father,that Thou hast heard me.
The Holy Spirit in 1Peter 2:24 says by whose stripes je were healed.Please read the
following chapter in your Bible,Isaiah 53:1-12 and Jeremiah 1:12

Have a Jehovah-Shalom day
Greetings and peace be yours today

In Christus verbonden

JB | 28 februari 2012 | 09:27 | 85ef77

Wat betreft ‘Jehova’; uiteraard kom je dat niet in de Bijbel tegen, omdat dat woord later is uitgevonden; Wat je wel in de (Hebreeuwse) bijbel tegenkomt is het tetragram: JHWH; dat in de Nederlands vertaling wordt overgezet in HEERE, omdat ze niets beter wisten in de zeventiende eeuw, en nog steeds niet. Let wel HEERE betekent niet ‘Opperhoofd’ of ‘Baas’. In Exodus wordt uitgelegd dat deze ‘naam’ JHWH aan Mozes wordt bekend gemaakt bij de brandende braamstruik. Het wil zoiets betekenen als ‘ik ben die ik ben’ en aangezien nooit onder woorden kan brengen wie God is, kan je dus JHWH niet uitspreken.
De Joden gebruiken in de spreektaal elke keer dat ze de letters JHWH in de Tora geschreven zien het woord ‘Adonai’, en dat woord lijkt wat betreft gevoelswaarde veel op het Nederlandse ‘Heere’, vandaar dus.
Dus het uitspreken van ‘Jehova’ is alleszins FOUT, en maakt van Gods naam iets als ‘Karel’ of ‘Piet’, een label zonder intrinsieke waarde, en dat kan nooit de bedoeling zijn, toch? Maar ja er zijn veel theologen en andere mensen die denken een eigen mening te mogen hebben en wat mogen verzinnen, maar dat denken ze alleen maar, denk ik.

AW | 28 februari 2012 | 10:44 | 702ef6

-knip-

Ed Lammers | 29 februari 2012 | 09:09 | 6a98a6

Openbaring 4,8
Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’
Zou God de Vader Zijn Heilige naam
te grabbel gooien op het internet?
Als ik zijn vermeende naam Google
wordt ik belaagd met alle zonden die
te bedenken zijn tot ontucht toe.
Ik kan mijn eigen niet voorstellen dat
dit werkelijk gebeurt, wel dat God in
Zijn Wijsheid heeft bepaalt dat er geen
mens op aarde is die weet hoe Zijn
Heilige Naam nog word uitgesproken.
Aan de andere kant zou het wel God’s
naam zijn wil ik niet verbonden zijn met
degene die schuldig zijn aan het te grabbel
gooien van het allerheiligste.

Wolf | 29 februari 2012 | 10:15 | f3f8ea

en laten we het dan ook eens over job hebben.
een opinietekst ik kan job er niet zelf over vragen.
uit zijn levensgeschiedenis blijkt dat job een paar flinke tikken kreeg te verwerken.
zijn geloof hem heeft behouden.
zijn verlies werd beloond met het meervoudige.

Jeffry Siau | 29 februari 2012 | 12:53 | d1a1cb

Ed Lammers,
Het wordt te moeilijk om gesprek over het geheimenis van de Naam van God hier in dit forum verder te voeren. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, en hoe die Naam in de Bijbel zich manifesteert, zou je in de Joodse overlevering moeten duiken. Prof. F. Weinreb heeft indertijd in zijn boek ‘De Bijbel als Schepping’ hier uitvoerig over geschreven. Ik weet niet of het boek nog te verkrijgen is ergens, maar het was indertijd uitgegeven door Servire in Wassenaar.

Ik begrijp niet helemaal je zin “Het is heilig maar nogmaals geen reden om er een eigen draai aan te geven” niet helemaal. Ik ben het wel met je eens het ‘onpersoonlijke’ woord ‘God’ wat minder ‘relationeel’ aan doet dan wanneer je een ‘eigen naam’ zoals Jehova zou gebruiken; maar dan creëer ook een bepaald emotioneel beeld. Het feit dat JHWH niet uit te spreken is, heeft ook daar mee te maken, daarom denk ik dat Jezus ons geleerd heeft Hem aan te spreken als Vader.

AW | 29 februari 2012 | 16:25 | 702ef6

Het boek ‘De Bijbel als Schepping’ is nog gewoon te bestellen in de boekhandel. Zeer aan te bevelen als u meer over de Naam wilt weten en ook bereid bent om dieper te duiken in de vragen omtrent de vraag waarom dingen in de Bijbel beschreven zijn zoals ze zijn.

AW | 29 februari 2012 | 16:48 | 702ef6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.