Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 5:19

Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.

-- Johannes 5:19

3 reacties op de tekst van zaterdag 03 maart 2012 – Johannes 5:19

vader zoon een twee-eenheid.
en er komt veel moois en goeds tot stand.
en dat is niet het enigste.
er zijn zonen die geen zoon kunnen zijn.
de zwangerschap is voortijddig afgebroken.
er zijn zonen die hun vader niet kennen.
er zijn zonen die hun vader niet willen kennen.
er zijn zonen die hun vader heel goed kennen.
en nou heb ik geen zoon vaderdag hoeft niet.

Jeffry Siau | 3 maart 2012 | 10:20 | d1a1cb

The LORD is my light and my salvation.Psalm 27:1

Gelukkig wist ik zeker dat de goedheid van de HERE mij zou redden.Hij spaarde mijn leven! Wees sterk en wacht op de Here.Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.!Amen.]PSALM 27:13-14]

In Christ

JB | 3 maart 2012 | 12:20 | 85ef77

Joh 1:1-18
Jezus is het vleesgeworden Woord.
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen

Laten we dit vasthouden.

De oude vertaling zegt,
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks. — Johannes 5:19

Een prachtig gedeelte,

JB. voor jou even een Groet en God,s zegen.

Truida | 3 maart 2012 | 19:38 | a54034

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.