Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 2:13-14

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

-- Kolossenzen 2:13-14

Jezus heeft de gehele (joodse) wet volbracht
en ons verlost van deze vloek door zelf
vervloekt te worden. Hoe dwaas moet
je zijn om je weer door religie’s dit juk
op je schouders te laten leggen, en de
uiteindelijke prijs het eeuwige leven mis
te lopen. Verspeel Zijn genade niet
Goedenacht

Wolf | 10 maart 2012 | 01:31 | f3f8ea

-cut-

Ed | 10 maart 2012 | 09:51 | 6a98a6

I praise You Lord
I bless You Lord
I trust You Lord!

Want uit Hem en door Hem
en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid.Amen.
Romeinen 11:36
Want alles komt van God,alles bestaat door God en alles eindigt in God.Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig.Amen.

Enjoy a God weekend
In Christ

JB | 10 maart 2012 | 12:18 | 85ef77

Reacties gesloten