Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 14:1

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.

-- 1 Korintiers 14:1

4 reacties op de tekst van dinsdag 27 maart 2012 – 1 Korintiers 14:1

Liefde is: anderen dienen en niet jezelf
Goedenacht

Wolf | 27 maart 2012 | 00:44 | f3f8ea

Hoi wolf,
Het is inderdaad waar dat liefde anderen dienen is en niet jezelf.
Wat is dat dan dienen in liefde?
Paulus zegt 3 dingen in vers 1. 1) Jaagt de liefde na. Dat wilt zeggen; strek je er na uit en laat het een tweede natuur zijn of geboren worden in ons door de H.G. ( denk aan wedergeboorte) zie het verhaal van Nicodemus. Joh 3
2) Dat we niet alleen de liefde moeten zoeken en vinden, maar dat wij ons ons ook uit moeten strekken naar de geestelijke gaven, 3) maar nog meer naar het profeteren. Paulus doet dit,omdat er in deze gemeente misverstanden zijn ontstaan.
Men gaat in discussie over wat belangrijker is” spreken in vreemde talen (tongetaal)
of profeteren. Deze drie dingen horen bij elkaar en zijn allemaal belangrijk.
1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.
Paulus legt in vers 24 en 25 uit wat de reden is dat profeteren een hogere prioriteit heeft. (Dat betekent niet belangrijker,maar anders) Paulus heeft boven vers 24 al uitgelegd wat het verschil tussen Tongetaal (vreemde talen en profeteren, maar benadrukt de belangrijkheid van profeteren voor de mensen die niet gelovig zijn en zij zo Gods aanwezigheid kan ervaren door het profeteren.)
24 Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden.
25 En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Dit wilt niet zeggen dat dit een eis is van God. Nee dit is 1 van de vele mogelijkheden die God gebruikt om mensen te bereiken. Nogmaals Paulus diende deze gemeente in en door liefde en legde uit hoe het in elkaar zit.
Dienen in liefde is meer. Denk aan wat Jezus zei. Die de wil van Mijn Vader doet is die in de Hemelen is Mijn broeder, zuster en moeder. Matt 12:50 Gb Frans

frans | 27 maart 2012 | 14:41 | 1c9967

Hallo allemaal
Vandaag heb ik m’n kop gebroken over wat Paulus hier met profetie bedoeld. Het Woord van God is immers compleet en hebben wij allen tot onze beschikking. Er valt niets aan toe te voegen of weg te laten. Ik wil graag de volgende conclusie met u delen, schroom u aub niet om aan deze persoonlijke gedachte van mij iets te schrijven ter verbetering. Het hele leven is mijn inziens een leerschool, wat wil zeggen we kunnen allen van elkaar leren, elkaar troosten, elkaar bemoedigen en ook terechtwijzen. Terug naar profetie.
Ik denk in ieder geval niet dat zoals in bepaalde christelijke stromingen het gaat om de toekomst te voorspellen. In mijn gedachte gaat dit tegen het Woord van God in. Lees eens mee wat Petrus schrijft in 1 Petr.4,11
Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt.
Ik denk dat dit een mooie definitie is om profetische woorden te zeggen. Verder gelezen de woorden van Paulus in vers 3 lees ik over profetie drie woorden opbouwend, troostend en bemoedigend.
1 Opbouwende woorden profeteren
2 Troostende woorden profeteren
3 Bemoedigende woorden profeteren
Het heeft immers invloed op iemands verdere kijk (Het kan b.v. tot nadenken zetten zoals Frans eerder schreef) aan de levende lijve al ondervonden haha.
In vers 30 kan het ook nog een openbaring zijn (natuurlijk over het Woord van God)
De Heilige Schrift gaat al een tijdje mee, en is nog altijd van toepassing, voor eeuwig staat beschreven. Maar niet alles is al geopenbaard. Leest of hoort u een openbaring hoort u het wel altijd aan de Schrift te toetsen.
Goedenacht

Wolf | 28 maart 2012 | 00:56 | f3f8ea

Hoi wolf ik wil je het volgende mee delen betreft jouw mededeling en vragen.
Wat is een profeet; 1) dat is een persoon die door God is uit gekozen. 2) om boodschappen door te geven van God aan de mens.3) God spreekt tegen de mens(Profeet door God aangesteld oftewel is Zijn spreekbuis) Dit is beknopt hoor het is veel meer.

Vandaag heb ik m’n kop gebroken over wat Paulus hier met profetie bedoeld.
Moet je niet doen,omdat de letter dood is, Gods Geest maakt levend zegt Gods woord Dat wilt o.a. zeggen dat de H.G. ons onderwijst, overtuigt van zonde, ons troost etc. Zie 1 Cor 2 en de sleutel verzen 14, 15. Dus niet door menselijke redenering of kracht.

Ik denk in ieder geval niet dat zoals in bepaalde christelijke stromingen het gaat om de toekomst te voorspellen. In mijn gedachte gaat dit tegen het Woord van God in.
Wat is volgens jou toekomst voorspellen? Hoe zieje dan het volgende?De geboorte van Jezus, uit een maagd geboren, voor hoeveel geld 20 zilverlingen wordt verraden, hoe hij en waar hij geboren wordt, hoe hij zijn kleed word vergokt door de soldaten, hoe Hij zal sterven en opstaan etc. Jezus waarschuwt onsook voor de toekomstige dingen en geeft aan ; dingen over de sterren,maan zon etc Zijn terugkomst, zijn komende koninkrijk en zijn koningschap over de nieuwe hemel en aarde? Johannes op Patmos met zijn profeteieen. Is dit toekomst voorspellen of waarschuwt God ons voor het onheil en helpt hij ons om ons goed voor te bereiden op het geen er komt en bemoedigt hij ons door op Hem te blijven vertrouwen wat er ook gebeurt?

Lees eens mee wat Petrus schrijft in 1 Petr.4,11
Dit heeft niets te maken met de profetie van Paulus in 1Cor 14. Het slaat juist op wat Paulus bedoelt in hfst 14; dat hij voert het woord en laat Gods uitleg door hem klinken door uit te leggen hoe het zit tussen profeteren en tongetaal. Lees vers 24,23 nog een keer dat is je antwoord betreft dit onderwerp van Paulus. gr Frans

frans | 28 maart 2012 | 20:29 | 1c9967

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.