Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 3:1

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

-- Kolossenzen 3:1

3 reacties op de tekst van zaterdag 31 maart 2012 – Kolossenzen 3:1

wie dood is leest niet.
wie leest leeft.
wie begrijpt de tekst.

Jeffry Siau | 31 maart 2012 | 11:05 | d1a1cb

Jesus Christ alone is to be my one desire—His life,not mine.I am to love Him above all else,above all others.And when choices are to be made,I am to choose Him above all others. After all, Jesus is LORD. He is God.
He is to have preeminence in my life.

CHOOSE JESUS (Galaten 2:20)
Ik ben samen met Christus aan het kruis gesorven.Daarom leef ik zelf niet meer,maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit licham ben,leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Zijn leven voor mij heeft gegeven.Amen!Amen.

Have a God weekend
In Christ

JB | 31 maart 2012 | 11:26 | 85ef77

wie dood is leest niet.
De mens die Jezus niet heeft als verlosser en gered is dood.
Die persoon zal Gods woord niet lezen nog begrijpen. Die persoon is verblind en dood
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen
Rom8 Pulus zegt; De zonde brengt de dood ( scheiding van God )en mist het leven.
Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaam doodt, zult gij leven. 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
wie leest leeft.
Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. lees ook 1cor 2: 6-15 sleuteltekst 14 en 15 shalom Frans

frans | 2 april 2012 | 12:56 | 67ae47

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.