Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Tessalonicenzen 5:4-6

Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.

-- 1 Tessalonicenzen 5:4-6

13 reacties op de tekst van donderdag 05 april 2012 – 1 Tessalonicenzen 5:4-6

-knip-

Ed Lammers | 5 april 2012 | 08:40 | 6a98a6

een overval als een dief.
een onverwachte terugkeer dus.
en is men er klaar voor.

Jeffry Siau | 5 april 2012 | 12:55 | 36ad92

Hoi Ed,
Een paar vragen aan jou

1 Wat is de reden dat jij het jaartal 1979 vermeld?
2 Is dit van belang, zoja wat is daar de reden van en waarom?
3 Zo niet wat is dan de reden dat je het vermeld?

4 Is dit jaartal gebaseerd op de jaartelling van ons of de Joodse jaartelling?
5 Dit is de dag dat Jezus 1979 jaar geleden zijn leven gaf voor de hele mensheid.
Wat bedoel je hier mee? Als je bedoeld dat Jezus niet is gestorven op(goede) Vrijdag kan ik je tot op zekere hoogte volgen, want dat is ook zo.
Ik hoop dat je op mijn vragen antwoord wilt geven.
Ik vind het interessant wat jij zegt en vind het daarom belangrijk als ji mij hier over meer info kan geven en waarom jij dat zo ziet.
Ik leer graag bij en misschien mis ik een belangrijk stukje die jij mij kunt aan geven.
\bij voorbaat dank Ed. Thanks. Gr en Gb Frans

frans | 5 april 2012 | 14:11 | 67ae47

-knip-

Ed Lammers | 6 april 2012 | 08:38 | 6a98a6

dat vind ik nogal een hooghartige bewering dat in 1979 niets noemenwaardigs is gebeurd.
er was een maanden lange winter toen.
en voor elk persoon hebben ook in 1979 in diens leven ontwikkelingen plaatsgevonden die wij niet weten.
en wie bepaalt eigenlijk of iets noemenswaardig is of niet.
wat heb ik aan een joodse kalender als ik hier van dag tot dag leef.
hier en nu kennisnemen dat de Heer als een dief onverwacht terugkeert.
hier en nu beseffen of jij en ik er klaar voor zijn.
laat dat voor deze goede vrijdag goed zijn.

Jeffry Siau | 6 april 2012 | 14:02 | d1a1cb

hoi Ed bedankt..
Ik ben zelf een belijdende messisas jood en ik vond het belangrijk hoe jij er naar keek, vandaar mijn verschillende vragen. Als je het niet erg vindt wi ik je het volgende meedelen betreft de sterfdag en jaar vsn Jeshua. Het lijkt misschien niert belangrijk,maar dat is het wel, want hier valt of staat alles mee.
Alles wat je aangeeft in je uitleg klopt behalve het jaar en dag. Zie tekst hieronder Dan 9:26,27.
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
27 En Hij zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over
Het is in het jaar 31, 25 april en Jeshua stierf op woendag, opdat bovengenoemde profetie van Daniel vervuld werd. Zoals je weet zijn bij ons soms meerdere shabbaten in 1 week. De Grote shabbat (verzoendag) viel op woensdag. De vrijdag shabbat is een normale shabbat. is niet aanvallend bedoelt gb frans

frans | 7 april 2012 | 13:01 | cdfb3e

Hoi Ed
Je bent best goed opde hoogte van deze dingen. Klasse broeder. Dan begrijp je mij waarschijnlijkwel wat ik mededeelde zeer beknopt is en niet mogelijk is om dit via DW alles te beschrijven. Mocht ik je toch gekwetst hebben, dan vraag ik je om vergeveing. Het was allee als toevoeging bedoeld.
Gb en shabbat shalom Frans

frans | 7 april 2012 | 13:06 | cdfb3e

HoiJeffry,

Ik je vraag graag beantwoorden, waarom het wel belangrijk is en daarna een mededeling doen.
wat heb ik aan een joodse kalender als ik hier van dag tot dag leef?
In de eerste plaats moet je begrijpen dat de bijbel is geschreven in de joodse jaartelling ook het N.T De joodse jaartelling heeft 354 dgn p.j en 1x in de 7 jaar een extra maand erbij. Onze jaartelling heeft 365dgn en 1x in de vier jaar een schrikkeljaar.
Waarom is dit dan belangrijk? Als je van onze jaartelling uit gaat en de bijbel gaat bekijken betreft tijd, maand, jaar, etc klopt het niet en krijg je verkeerde conclusies en beweringen. Voorbeeld; Als er een koning is die in de bijbel 4jr. en 4 mnd regeert in onze jaar telling zeggen wij. Hij heeft jaar en 4 mnd geregeerd of 1582 dgn. Dus 4jr en 4mnd. In bijbelse jaartelling is dit ook 4jr en 4mnd,maar dat is 1534dgn Dat is 48dgn minder. Dan zou de koning in onze jaartelling 48 dgn langer hebben geregeert. dan de bijbelse jaartelling. Een koning die 4jr en 4mnd in de bijbel regeert wordt als 5 jaar regeren geteld. over meer dan 57 eeuwen gaat het wel uit maken. De joden leven nu in het jaar 5772. Dit heeft dus ook invloed op hoe oud mensen zouden zijn.etc. Je kwam boos over; je zei wie bepaalt eigenlijk of iets noemenswaardig is of niet. hIk heb hier de uitleg van hoe onze jaartelling in elkaar zitDe Joodse kalender telt twaalf maanden. Zeven jaren in een cyclus van negentien jaar kennen een extra, dertiende, schrikkelmaand. Iedere maand telt 29 dagen, sommige maanden hebben steeds dertig dagen. Andere maanden hebben soms 29, soms 30 dagen. De Joodse dag begint op het moment van zonsondergang. Dit moment varieert door het jaar heen en ligt in Nederland tussen ca. 17.15 en 23.14 uur. De dag heeft 24 uren en 60 minuten per uur. De minuut is niet verdeeld in zestig seconden, maar in achttien chalakiem (delen). Iedere chelek bestaat uit het equivalent van 3 1/3 seconde.Ik hoop dat deze informatie van toegevoegde waarde voor je is en bedankt voor je open heid. Shabbat shalom en gb frans.

frans | 7 april 2012 | 13:59 | cdfb3e

Vraagje aan Frans
Ik meen dat de Joodse jaartelling begint
bij de schepping. Klopt dit?
De schrikkelmaanden wat je uitlegt is
dit vanaf het begin geweest?
Bvd Wolf

Wolf | 7 april 2012 | 21:03 | f3f8ea

Hai wolf ,
De jaar telling is inderdaad bij de schepping begonnen.
In het jodendom bestaat er geen schrikkeljaar/maand.
Ja pas na de zondeval. Maar we lezen er pas over in de periode van Mozes. Bij de Christenen wordt er gesproken over de geschreven Tora. De vijf boeken van Mozes. In het jodendom praten we over de mondelinge Tora en de geschreven Tora. De Christenen accepteren de mondelinge Tora van het Joodse vol meestal niet
De mondeling Tora is niet in strijd met de geschreven Tora, maar is net zoals in het N.T
Dingen niet benoemt, omdat voor het Joodse volk van zelfsprekend is. Pesach, Sukkot(loofhutten feest) Chanoeka zijn voorbeelden die niet uitgebreid beschreven staan in het N.T, omdat het voor het Joodse volk van zelfsprekend is. Zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen. Het woord van God was in de eerste plaats aan het Joodse volk gericht ook in de tijd van Jeshua.
Zie matth 10:1-6

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
2 De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer;
3 Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd;
4 Simon Kananites en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan,
maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Later pas naar de heiden gericht Zie MRk 16.15-20
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,
Verwijzing(en)
[16:16] Joh 3:18; 12:48
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
Verwijzing(en)
[16:17] Luk 10:17; Hand 5:16; 8:7; 16:18; 19:12
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven;
Verwijzing(en)
[16:17] Hand 2:4; 10:46; 19:6
in vreemde talen zullen zij spreken;
18
Verwijzing(en)
[16:18] Luk 10:19; Hand 28:5
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;
Verwijzing(en)
[16:18] Hand 28:8
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had,
Verwijzing(en)
[16:19] Luk 24:50,51; Hand 1:9
opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,
20 maar zij
Verwijzing(en)
[16:20] Hand 1:2; 1 Tim 3:16
gingen overal heen om te prediken, en
Verwijzing(en)
[16:20] Hand 14:3; Hebr 2:4
de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

Heiden is dus geen scheldwoord, maar werd als aanduiding genoemd dat zij niet bij de God van Israel hoorde. Gelukkig verandere dit door de dood van Jeshua defentief. Al woonde er in de tijd van het O.T ook al heidenen onder het volk van Israel. Daar waren bepaalde regels voor. Later toen de heiden die met het volk Israelleefde en de God van Israël ook wilde dienen,maakte god een uitzondering.
Dat mocht,maar dan moesten alle mannen zich laten besnijden en iedereen die heiden was net zoals het Joodse volk naar de regels, wetten, kosjer eten, reinigingswetten, offeren etc zich strikt aan houden en uitvoeren dan mochten zij de HEEREj, jHW, IK BEN of ook wel De Eeuwige genoemd- Ts’waot, De Naam. JHW mag niet uitgesproken worden bij het volk Israël.

HOOP JE VOLDOENDE TE HEBEN INGLICHT
bedankt voorje vragen en het vertrouwen Gb Frans

frans | 10 april 2012 | 14:15 | cdfb3e

hoi wolf hier een nogmaals beschrijving van de Joods ekalender. van de De Joodse kalender telt twaalf maanden. Zeven jaren in een cyclus van negentien jaar kennen een extra, dertiende, schrikkelmaand. Iedere maand telt 29 dagen, sommige maanden hebben steeds dertig dagen. Andere maanden hebben soms 29, soms 30 dagen. De Joodse dag begint op het moment van zonsondergang. Dit moment varieert door het jaar heen en ligt in Nederland tussen ca. 17.15 en 23.14 uur. De dag heeft 24 uren en 60 minuten per uur. De minuut is niet verdeeld in zestig seconden, maar in achttien chalakiem (delen). Iedere chelek bestaat uit het equivalent van 3 1/3 seconde.Ik hoop dat deze informatie van toegevoegde waarde voor je is en bedankt voor je open heid.

Kun je het volgen? Gb Frans

frans | 10 april 2012 | 14:26 | cdfb3e

helaas frans je informatie is voor mij geen toegevoegde waarde.
hier en nu beseffen hier en nu kennnisnemen.
nu terugkeren naar de tekst.
zal een dief een Joodse jaartelling bijhouden.
zal een dief zich afvragen hoe oud mensen zijn.
een dief wacht op een gunstig ogenblik zonder stopwatch calculator of plankalender.
wordt wakker frans en sta eens open voor onverwachte dingen.

Jeffry Siau | 10 april 2012 | 15:47 | 375a50

hoi Jeffry

Fijn dat je het allemaal al weet. Klasse.
Ik sta altijd open voor wat God doet. Zeker wat voor de mens onmogelijk is.
Voor mij zijn er grenzen wat God betreft. Wonderen en tekenen gezien en er zullen nog velen volgen. Ik wordt graag door God verrast en verwacht alles wat Hij geven wil.
Ik heb goed geslapen dank je wel 😉

frans | 12 april 2012 | 15:38 | cdfb3e

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.