Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 15:37-38

Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.

-- Marcus 15:37-38

6 reacties op de tekst van vrijdag 06 april 2012 – Marcus 15:37-38

-knip-

Ed Lammers | 6 april 2012 | 09:11 | 6a98a6

Made for a Mission if you are making a habit of sitting at Jesus’feet,then whatever God says to you,do it with confidence and without hesitation.Jesues said, “In the same way that You, Father,gave me mission in the world, I give them[my followers]a mission in the world.”[JOHN 17:18] The most important thing is that I complete my mission,the work that the Lord Jesus gave me.[ACTS 20:24] Jesus clearly understood HIS life mission on earth, At age twelve He said, I must be about my Father’s business.[Luke 2:49]

Twenty-one years later,dying on the CROSS,He said,

IT IS FINISHED. JOHN 19:30
God is at work in the world and He wants us to join Him.Jesus said, “As the Father has sent me, I am sending you.”[John 20:21].NIV.
In Christ
God loves you and so do I

JB | 6 april 2012 | 10:33 | 85ef77

Ik zal het in dit leven nooit volledig
begrijpen, wat Jezus……
In stilte biddend
Mijn hart vult zich met dankbaarheid

Wolf | 6 april 2012 | 11:35 | f3f8ea

-knip-

Ed | 7 april 2012 | 09:14 | 6a98a6

@Ed
1Kor. 11,26
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
Heeft u bij uw bijeenkomst afgelopen
donderdag verkondigt?
In afwachting
Gr. Wolf

Wolf | 7 april 2012 | 12:18 | 6bc735

Hoi Ed, dat heeft het inderdaad
Zoals je misschien wel weet wat Paulus hier schrijft ook verwijst naar de tabernakel. Zowel bij de tabernakel als hier genoemde voorhangsel verwijst naar het Heilig der heiligen waar God woont en alleen de Hogepriester 1x P.j mag komen. Het gordijn van het Helige der Heiligen verwijst naar Jezus zelf. Allee dingen van de tabernakel, voorwerpen, kleuren, materiaal, kleding enz gaat over Jeshua. Dus ook deze kleden. Het zijn er vier met vier kleuren Wit, hemelsblauw, purper, scharlaken. Kort samen gevat staan de volgende kleuren voor Wit; dat spreekt van reinheid en gerechtigheid.Denk aan de grote witte troon opb 19;8 troon hemelsblauw; wijsr naar de hemel Chr wordt genoemd De Here uit de hemel 1Kor 15:47, en 1Koor 2:8 ea. Purper; Deze stof was heel kostbaar en werd alleen gedragen door koningen en rijken. Ps 8 etc.
Scharlaken; staat voor kostbaar Matt 27: 28

In de eerste plaats staat HET VOORHANGSEL voor een deur. Dus Eigenlijk STOP NIET VERDER. Door het boven genoemde begrijp je wel waarom je niet verder mag. Niemand was rein,rechtvaardig, heilig etc. en kon God niet naderen. Alleen de Hogepriester mocht 1x p.j God naderen en binnen komen in het Jeilige der Heiligen met een touw om zijn middel. Doordat Jeshua stierf op de Grote verzoendag ook grote shabbat genoemd Stopte de offers die in Dan 9: wordt beschreven. Jeshua de Hogepriester en het offerlam zorgde er voor dat het offeren van dieren stopte zoals God dat had bedoeld door het offer van Zijn Zoon Jeshua onze redder. Dat is ook de reden dat het voorhangsel scheurde en daar door voor iedereen de weg naar God vrij werd gemaakt. Niet meer via de hogepriester. Nee we mogen nu rechtstreeks naar God toe door het offer van Jeshua’s( vlees’ de weg voor ons heeft vrij gemaakt. Zijn offer ( jeshua)heeft ervoor gezorgd dat wij nu rechtstreeks tot de Vader mogen en kummen gaan. De deur/gordijn mocht alleen door de hogepriester worden voorbij gegaan. Jeshua is de deur etc. Begrijp je nu waarom Paulus zei in Hebreeën 10:20) die hij voor ons heeft ingewijd als een nieuwe en levende weg door het gordijn, dat is zijn vlees, heen, Dit is wel beknopt uit gelegd, maar ik hoop dat dit van toegevoegde waarden mag zijn en dat je er wat mee kan Ed. GB FRANS

frans | 7 april 2012 | 15:05 | cdfb3e

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.